Logo


 

Bestuur 2017

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vier personen. Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur en projectmedewerker. Wij zijn op zoek naar uitbreiding. Zie ons bericht hierover

Op dit moment kent Naar-Keuze de volgende bestuursleden;  

Gerard Jochems - voorzitter

Lucy Vester - secretaris

Gerry Srponk - penningmeester

Margot Lincklaen Arriëns - Algemeen bestuurslid

 

Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur en projectmedewerker;

Dorien Kloosterman  - adviseur

Mia Kusters  - projectmedewerker

 

Het beloningsbeleid

Er is sprake van een vrijwillig bestuur. Het bestuur geniet geen beloning. Werkelijke kosten die gemaakt worden ten behoeve van de bestuursfunctie worden op declaratiebasis vergoed.