Logo


 

Bestuur 2017

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur en projectmedewerker.

Op dit moment kent Naar-Keuze de volgende bestuursleden;  

Gerard Jochems - voorzitter

Frans Jansens - secretaris

Dineke Kodde - algemeen bestuurslid

Gerry Srponk - penningmeester

Lucy Vester - Algemeen bestuurslid

Margot Lincklaen Arriëns - Algemeen bestuurslid

 

Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur en projectmedewerker;

Dorien Kloosterman  - adviseur

Mia Kusters  - projectmedewerker

 

Het beloningsbeleid

Er is sprake van een vrijwillig bestuur. Het bestuur geniet geen beloning. Werkelijke kosten die gemaakt worden ten behoeve van de bestuursfunctie worden op declaratiebasis vergoed.