Logo


 

  1. Waar vind ik het klantnummer van de budgethouder?
  2. Hoe weet ik hoeveel PGB de budgethouder heeft?
  3. Waar stuur ik de zorgovereenkomsten naar toe? Stuurt het zorgkantoor de zorgovereenkomsten door naar de SVB? Hoe weet ik dat?
  4. Hoe komt het dat zorgoverenkomsten en/of facturen zo vaak teruggestuurd worden naar de budgethouder?
  5. Wanneer worden de eindafrekeningen 2015 verstuurd?
  6. Waarom is er zo’n ingewikkeld proces voor het doen van een vrijwillige storting? Dit kunnen we toch gewoon direct overmaken?
  7. Mag de wettelijke vertegenwoordiger of iemand anders info opvragen als hij hier om vraagt?
  8. Waarom zou het vrij besteedbare bedrag niet gebruik kunnen als tussen oplossing voor het vrijwillig storten?
  9. Waarom wordt mijn zorg overeenkomst niet geaccepteerd?

 

 1. Waar vind ik mijn klantnummer? Uw klantnummer staat bovenaan de brieven die u van van de SVB krijgt. U kunt uw klantnummer ook vinden in Mijn PGB. Bent u nog geen klant bij de SVBV Dan heeft u ook nog geen klantnummer. U krijgt een klantnummer zodra u bij de SVB bent aangemeld als klant.

 2. Hoe weet ik hoeveel PGB de budgethouder heeft?

  De hoogte van uw PGB staat in de toekenningsbeschikking die u krijgt van uw gemeente of uw zorgkantoor. Zij geven de hoogte van uw budget ook aan ons door. Na de verwerking bij ons, kunt u het bedrag zien in Mijn PGB. Heeft u geen toekenningsbeschikking gehad en ziet u geen bedrag in Mijn PGB? Neem dan contact op met uw gemeente of zorgkantoor, zij kunnen u vertellen hoe hoog uw budget is.

 3. Waar stuur ik de zorgovereenkomsten naar toe? Stuurt het zorgkantoor de zorgovereenkomsten door naar de SVB? Hoe weet ik dat?
  U stuurt de zorgovereenkomsten samen met de zorgbeschrijving naar het zorgkantoor als de budgethouder een Wlz-indicatie heeft. Het zorgkantoor controleert de zorgbeschrijvingen en de overeenkomsten en stuurt deze door naar de SVB. Wij advisieren om de overeenkomsten ook naar de SVB te sturen. Wanneer de SVB de zorgovereenkomst van het zorgkantoor of gemeente hebben ontvangen, verwerken zij de gegevens in het systeem. U kunt die gegevens vervolgens zien in Mijn PGB.

 4. Hoe komt het dat zorgovereenkomsten en/of facturen zo vaak teruggestuurd worden naar de budgethouder?
  Bij het aanleveren van papieren facturen, moet altijd op de goede manier het nummer van de budgethouder vermeldt worden. Dat is een BSN of het cliëntnummer van het CAK. Als die gegevens niet correct zijn ingevuld, kan de SVB niet de juiste match maken.

 5. Wanneer worden de eindafrekeningen 2015 verstuurd?
  Midden april, deze zullen dus snel binnen komen.

 6. Waarom is er zo’n ingewikkeld proces voor het doen van een vrijwillige storting? Dit kunnen we toch gewoon direct overmaken?
  De SVB heeft schriftelijk toestemming nodig van de budgethouder of zijn vertegenwoordiger om het geld dat gestort wordt op de rekening te mogen gebruiken voor de zorg. Ook moet gecontroleerd worden of alle gegevens nog kloppen. Daarnaast willen ze voorkomen dat mensen random bedragen naar de rekening van de SVB gaan sturen. ( bv. om aan het eind van het jaar het vermogen te verminderen zodat de belastingdienst het eigen vermogen niet/ minder mee kan laten tellen).

 7. Mag de wettelijke vertegenwoordiger of iemand anders info opvragen als hij hier om vraagt?

  Dit mag alleen als de budgethouder of de wettelijke vertegenwoordiger de desbetreffend persoon heeft gemachtigd om dit te doen. Hiervoor kun je een brief naar de SVB sturen of mailen waarin de budgethouder of wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft aan de desbetreffende persoon om dit te mogen doen. Dit moet wel officieel ondertekend worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

 8. Waarom zou het vrij besteedbare bedrag niet gebruik kunnen als tussen oplossing voor het vrijwillig storten?

  Dit is op dit moment niet mogelijk, wellicht zouden we hier naar kunnen kijken in de toekomst.

 9. Waarom wordt mijn zorg overeenkomst niet geaccepteerd?

  Het beste kunt u de model overeenkomst gebruiken voor het aanmelden van een zorgverlener. Maar u kunt natuurlijk ook er een van Naar-Keuze gebruiken of er een zelf maken. Als alle gegevens er maar goed op vermeld staan. Zorgkantoor CZ meldt hierbij dat er in de toekomst mogelijk een standaard formulier gebruikt moet gaan worden.