Logo


 

Bezwaar maken tegen CIZ

Als u het niet eens bent met de inhoud van een besluit van het CIZ, kunt u een bezwaar indienen. Dat heet officieel een bezwaarschrift. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het zorgprofiel waar u
volgens het besluit aanspraak op kunt maken, of omdat u niet in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Een bezwaar stuurt u altijd schriftelijk, of per e-mail (als gescand ondertekend document),
naar het CIZ:

CIZ
T.a.v. Team Bezwaar en Beroep
Postbus 2891
3500 GW Utrecht

U kunt ook 'alvast' een pro forma bezwaarschift sturen naar het CIZ binnen zes weken na afgifte datum indicatie of negatief besluit. U kunt hiervoor dit voorbeeld pro forma bezwaarschift gebruiken. U krijgt dan meestal nog 2 tot 4 weken extra tijd om uw bezwaarschift te motiveren. Ook kunt u eventueel besluiten om uw bezwaarschift weer in te trekken.

 

Nadere onderbouwing besluit opvragen
Als u een pro forma bezwaarschift indient kunt u ook meteen vragen naar de nadere onderbouwing van het besluit (het interne rapport van het CIZ, de gronden waarop zij een besluit hebben genomen). Het is verstandig om die informatie op te vragen. Wellicht ontdekt u dat er bepaalde informatie ontbreekt of verkeerd wordt geïnterrumpeerd.