Logo


 

Wmo

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En andere mensen kunnen blijven ontmoeten.

Wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel dat de veranderingen in de Wmo regelt. De wet is in het Staatsblad geplaatst en is per 1 januari 2015 in werking getreden.

Maatschappelijke ondersteuning in de Wmo 2015
Gemeenten kunnen met de Wmo 2015 nieuwe vormen van ondersteuning thuis aanbieden en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontzien. En een plaats in een beschermde woonomgeving bieden voor mensen met een psychische stoornis.

Gemeente bekijkt welke ondersteuning iemand nodig heeft
De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet.

Uit het onderzoekt blijkt of de cliënt ondersteuning nodig heeft. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en plaats die u het beste uitkomt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Eigen bijdrage

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK int de eigen bijdrage.Er is een maximale eigen bijdrage. U vindt de maximale eigen bijdrage die per 4 weken wordt geïnd voor een maatwerkvoorziening via deze link.

Sociale wijkteams

Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met uw eigen gemeente. Uiteraard kunt u ook met vragen bij ons terecht. leden van naar-Keuze krijgen ondersteuning bij het indinenen van een aanvraag, eventueel opstellen van bezwaarschift enz. Cliënten met een GGZ-C zorgzwaartepakket moeten terecht bij de centrumgemeente die verantwoordelijk is voor het zgn. ‘beschermd wonen’.