Logo


 

Zoeken

Bijeenkomst Naar-Keuze in Driebergen

08 juli 2023  -  Wooninitiatieven
Op zaterdag 23 september 2023 vindt in Driebergen  van 10.00 tot 13.00 uur een bijeenkomst plaats in het kader van het ZonMw project: ‘De Toekomst van Ouderinitiatieven; een stapje verder’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Dit is een vervolg op het projec...

Minister wil gewaarborgde hulp schrappen

06 juli 2023  -  Algemeen
De Minister van Langdurige Zorg en Sport is van plan om de verplichte gewaarborgde hulp bij een pgb vanuit de Wlz af te schaffen. Hier wordt nu aan gewerkt. Wat betekent dat in de praktijk? Voor handelingsbekwame budgethouders: het zorgkantoor gaat toetsen of de budgethouder pgb-vaardig is. Zo ja, dan kan de budgethouder zelf het pgb beheren. Zo nee, dan machtigt de budgethouder een pgb-v...

Indexering Wlz PGB 2024 bekend

05 juli 2023  -  Algemeen
Op 3 juli zijn de tarieven PGB voor de Wlz gepubliceerd in de staatscourant. Het komt op het volgende neer.    Het PGB wordt met  6.37% geindexeerd. De maximale tarieven worden eveneens geindixeerd. Dat komt er op neer dat de maximale tarieven voor 2024 er als volgt uit zien Maximale uurtarief formele hulpverlener € 77,- Maximale uurtarief per dagdeel voor dagbesteding  € 70,88 Maximale ...

Digitale informatiebijeenkomst over Wzd

02 juli 2023  -  Algemeen
Net als vorig jaar, nodigen wij u graag uit voor de  digitale informatiebijeenkomst waarin u geïnformeerd wordt over de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in de  zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening. De inleiding wordt verzorgd door Dorien Kloosterman, medewerker Naar-Keuze en KansPlus. Er zijn verschillende bijeenkomsten. Op woensdag 27 septe...

Hoge Koninklijke onderscheiding voor Mia Kusters

26 april 2023  -  Algemeen
Gerard Jochems, voorzitter van Naar-Keuze en Dorien Kloosterman ,adviseur van Naar-Keuze zitten in het complot om een lintje voor Mia aan te vragen. Maar zoon Björn (met Down syndroom) is initiatiefnemer. Hij schrijft een brief aan de burgermeester waarin hij uitlegt dat zijn ouders blij waren toen hij werd geboren, maar ‘ons mam’ in dagelijks leven kraamverzorgster, ook meteen begreep dat hij ...

Mensen die via arbeidsovereenkomst werkzaam zijn (PGB) toch recht op WW

02 april 2023  -  Algemeen
Een persoonlijk dienstverlener die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) wordt betaald en die minder dan 4 dagen per week werkt in dienst van de persoon met het pgb, is verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). Het uitsluiten van deze groep levert namelijk indirecte discriminatie van vrouwen op. Dit oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag. Hiermee komt de CRvB voor mensen die vanu...

Ervaringen met de Wet zorg en Dwang, ook onder budgethouders

26 maart 2023  -  Algemeen
Ervaringen met de Wet zorg en Dwang, ook onder budgethouders Afgelopen najaar heeft onderzoek plaats gevonden onder cliënten en familieleden van cliënten die te maken kunnen krijgen met gedwongen zorg. Tijdens onze ledendagen hebben we hier regelmatig aandacht aanbesteed en ook de komende ledendag krijgt u informatie over o.a. de rol van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Uit het onderzoek,...

Nieuwsflits maart 2023

22 maart 2023  -  Algemeen
Beste leden van Naar-Keuze,   Graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen   ledendag 1 april bestuursleden gezocht belastinggeld terugvragen   Algemene ledenvergadering/ ledendag in DriebergenOp zaterdag 1 april 2023 organiseert Budgethoudersvereniging Naar-Keuze de landelijke ledendag. Deze themadag vindt plaats in Driebergen. Locatie; Zalencentrum Nieuw Salem in Driebergen De...

Ledendag 2023

11 maart 2023  -  Algemeen
Op zaterdag 1 april 2023 organiseert Budgethoudersvereniging Naar-Keuze de landelijke ledendag. Deze themadag vindt plaats in Driebergen.   Locatie; Zalencentrum Nieuw Salem in Driebergen De dag is bestemd voor leden van Naar-Keuze en belangstellenden die een Persoonsgebonden Budget hebben of overwegen zorg door middel van een PGB in te kopen. Tussen 10.00 en 11.00 uur vindt de (besloten) ja...

Bestuursleden gezocht

11 maart 2023  -  Algemeen
Naar-Keuze zoekt een aantal nieuwe bestuursleden. De meeste huidige bestuursleden maken al vele jaren deel uit van het bestuur, sommigen al vanaf de oprichting in 1996, toen het PGB werd geïntroduceerd en Naar-keuze als een van de twee budgethoudersverenigingen met steun van het ministerie is opgericht. In 2008 hebben wij een doorstart gemaakt na het faillissement van de Federatie van Oudervere...