Logo


 

Zoeken

PGB-wooninitiatieven vallen niet onder de Wmcz 2018

14 september 2019  -  Wooninitiatieven
Dat staat in een concept-besluit dat minister De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (zie art 2 onderdeel d) . Voorwaarde is wel dat het initiatief geheel uit PGB gefinancierd wordt en verder dat het bestuur van het initiatief in meerderheid bestaat uit cliënten of verwanten. Het concept-besluit met toelichting is hier te vinden en de korte begeleidende brief van de minister hier.

Gratis bijeenkomst voor betrokkenen bij ouderinitiatieven

24 augustus 2019  -  Algemeen
Gratis bijeenkomst op zaterdag 28 september 2019 van 10.00 tot 14.00 uur in Gelderland voor ouders/familie die betrokken zijn bij een ouderinitiatief voor mensen (kinderen) met een beperking. U kunt zich aanmelden via onderstaande website. De uitnodiging vindt u hier. https://naar-keuze.nl/activiteiten/34/heft-in-eigen-hand

GGZ zorg naar de Wlz vanaf 2021

18 augustus 2019  -  Algemeen
Voor bepaalde groepen bestaat de mogelijkheid om vanaf 2021 gebruik te maken van de Wlz, waar nu nog vaak de Wmo en/of zortgverzeklertingswet in beeld is. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis. Samen met andere clientenorganisaties hebben wij hier voor gelobbyd. Dit is goed nieuws ...

Geen PGB meer mogelijk voor LVG zorgprofielen

18 augustus 2019  -  Wlz
Jongvolwassenen tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen integrale behandelzorg in een verblijfssetting ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz kent hiervoor LVG-zorgprofielen. De profielen LVG 1 en 2 worden nu soms ingezet in via een PGB. Dat is niet langer mogelijk omdat de zorg die iemand met een LVG indicatie nodig heeft voortaan alleen in ...

Algemeen overleg gehandicaptenbeleid in Tweede Kamer

21 juni 2019  -  Algemeen
Op 13 juni 2019 vond het overleg gehandicaptenbeleid plaats in de Tweede Kamer. Toegang tot zorgEr worden vragen gesteld aan de minister over de toegang tot goede zorg. Hier bestaan zorgen over. Wat is er verbeterd om te voorkomen dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag? Naar-Keuze geeft bijvoorbeeld regelmatig voorlichting aan ouders, maar ook aan leerkrachten e.d. over...

Overgangsjaar voor wet Zorg en Dwang (Wzd)

18 juni 2019  -  Algemeen
Tijdens de ledendag in maart dit jaar en tijdens bijeenkomsten voor ouderinitiatieven hebben wij regelmatig gesproken over de consequenties van de invoering van de Wet zorg en Dwang (Wzd) voor budgethouders.   Minister De Jonge (VWS) wil geen uitstel van de invoering van de Wet zorg en dwang. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Wel is het eerste jaar van de Wzd een overgangsjaar....

Congres 'Samen Sterk voor Volwaardig leven'

01 mei 2019  -  Algemeen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt u van harte uit voor de eerste editie van het landelijke congres Volwaardig leven op woensdag 15 mei 2019 in het Postillion Hotel Utrecht in Bunnik. Meld u hier aan! De dag heeft een interactief programma met een sleutelrol voor mensen met een beperking die langdurig en intensieve zorg ontvangen, hun naasten en professionals. Wij del...

Hogere tarieven KDC, minder PGB?

28 april 2019  -  Wlz
In de loop van 2018 heeft het ministerie van VWS besloten dat voor ernstig meervoudig beperkte (emb) kinderen de tot dan toe gebruikelijke 1 op 5 begeleiding (tijdens de dagopvang) niet toereikend was om passende zorg aan deze groep kinderen te bieden en de tarieven per 1 januari 2019 aan te passen. De begeleidingsnorm is nu vastgesteld op 1 begeleider per 3 kinderen. Voor deze groep complex ge...

Belastingaangifte loont

17 februari 2019  -  Algemeen
Zorgkosten aftrekken over 2018 Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd extra kosten op. Voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Helaas krijgt u niet al deze kosten vergoed. Betaalt u zelf mee? Dan kunt een deel van die kosten terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. In dit artikel vindt u een kort stappenplan.  

Huur gemeenschappelijke ruimte kan bekostigd worden uit toeslag wooninitiatieven

19 januari 2019  -  Wooninitiatieven
De nieuwe vergoedingenlijst 2019 voor de Wlz laat zien dat huur van de gemeenschappelijke ruimte vanuit PGB betaald mag worden als er ook daadwerkelijk zorg verleend wordt in de gemeenschappelijke ruimte.  Wooninitiatieven toeslag onder de Wmo Centrumgemeenten bepalen zelf of bewoners van wooninitiatieven een toeslag krijgen. Een aantal centrumgemeenten baseert zich hierbij op het beleid...