Logo


 

Zoeken

Maximale tarieven PGB in de Wlz aangepast per 1 jan. 2021

22 november 2020  -  Wlz
Per 1 juli 2020 zijn de maximale tarieven aangepast en per 1 jan. 2021 gebeurt dat weer.  De maximumtarieven vanaf 1 januari 2021 zijn in de Wlz: Uurtarief voor formele zorg: was per 1 juli 2020 € 65,29 wordt per 1 jan 2021 € 66,60. Uurtarief voor informele zorg: was per 1 juli 2020€ 20,73 wordt per 1 jan 2021 € 21,14. Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was per 1 juli 2020 € 60,12 wor...

Congres Heft in eigen hand

01 november 2020  -  Algemeen
Op zaterdag 19 juni 2021 vindt in Lunteren van 11.00 tot 16.00 uur een (afsluitend) congres plaats van het project ‘Heft in eigen Hand”. Dit congres is bedoeld voor initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase. Tijdens dit door ZonMw gesubsidieerde project hebben we met acht ouderinitiatieven gekeken naar de toekomst van de ouderinitiatieven als de initiati...

Coronamaatregelen deels verlengd

29 juni 2020  -  Algemeen
De coronamaatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer veel meer mogelijk, zolang de richtlijnen van het RIVM aangehouden worden. Ook voor mensen met een persoonsgebonden budget en hun zorgverleners veranderen de maatregelen die het ministerie van VWS in april nam om de pgb-zorg en ondersteuning door te kunnen laten gaan tijdens de coronacrisis. Beta...

Coronamaatregelen budgethouders verlengd tot en met 30 juni

28 mei 2020  -  Algemeen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de coronamaatregelen voor houders van een persoonsgebonden budget met een maand verlengd. Het ministerie maakte begin april maatregelen bekend om budgethouders en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. Aanvankelijk liepen deze maatregelen van 1 maart tot en met 31 mei 2020, maar net al bij de maatregelen voor...

Versoepeling Corona maatregelen

23 mei 2020  -  Algemeen
Maatregelen bekostiging coronazorg verlengd tot 1 juli 2020De periode van de eerder getroffen maatregelen, zoals extra, vervangende zorg inkopen en niet-geleverde zorg doorbetalen, is verlengd tot 1 juli 2020. Meer informatie over het inkopen van vervangende of extra zorg vindt u hier. Informatie over het doorbetalen van reguliere zorg vindt u hier. Informatie over het aanvragen van extra koste...

Richtlijn testbeleid Corona familie en mantelzorgers

18 mei 2020  -  Algemeen
Het testbeleid wordt per 18 mei 2020 uitgebreid met zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen. Dat zijn: mantelzorgers en pgb gefinancierde (in)formele zorgverleners niet in dienst van of in opdracht werkend voor een zorginstelling of -aanbieder, dus ook ouderinitiatieven. UitgangspuntenMantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners, kunnen getest worden als er sprake is van...

Oproep Tweede Kamer maatwerk te bepleiten in de COVID-19 maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking.

06 mei 2020  -  Algemeen
Bij de Covid-19 maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking wordt vooral uitgegaan van het medisch perspectief en worden alle mensen over één kam geschoren. Dit geldt zowel ten aanzien van het verstrekken van beschermende middelen en tests, als ten aanzien van de bezoekregeling.  We zien dat veel mensen met een verstandelijke beperking het emotioneel erg moeilijk hebben met het fe...

Formulier niet geleverde zorg

30 april 2020  -  Algemeen
Wij hebben u geïnformeerd dat u tijdens de Coronacrisis ook de zorg die niet geleverd is, gewoon kunt doorbetalen. Dat is belangrijk om te voorkomen dat uw zorgverleners in de problemen komen en de zorg na de Coronacrisis ook gewoon weer kan verder gaan. Anders zouden er bv. dagbestedingsinitiatieven om kunnen vallen. Al eerder hebben we aangegeven dat het wel de bedoeling is dat u de niet-gewe...

Uw ervaringen rondom Corona

12 april 2020  -  Algemeen
Naar-Keuze, KansPlus en  andere belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking hebben vrijwel dagelijks overleg met zowel het ministerie van VWS als de koepel van zorgorganisaties. In deze overleggen wordt onder andere gesproken over:- de bezoekregeling en het Nee-tenzij beleid- wat als er besmettingen zijn- wat als ziekhuisopname nodig is- de continuïteit van de zorg- de bek...

Extra Kosten Corona aanvragen

12 april 2020  -  Algemeen
Onderstaand treft u een bericht met een link naar onze website aan waarmee u formulieren kunt invullen om extra kosten (extra PGB) aan te vragen in verband met de Corona crisis. Uiteraard helpen wij u graag als u hier vragen over hebt. Ook vindt u meer informatie op onze website over het doorbetalen van de zorgverleners zoals dagbesteding, logeren enz., terwijl er geen zorg wordt gegeven.    ...