Logo


 

Zoeken

Veel activiteiten in 2024

04 januari 2024  -  Algemeen
Naar-Keuze is verheugd dat zij sinds 2024 in aanmerking komen voor een zgn. instellingssubsidie. Dat betekent dat we een aantal taken professioneler kunnen oppakken en meer activiteiten kunnen organiseren. De instellingssubsidie is beschikbaar voor drie hoofdthema’s waar ook Naar-Keuze zich vanaf het ontstaan als een netwerk, van de federatie van Ouderverenigingen, zich mee bezighoudt en volgen...

Gewaarborgde hulp wordt afgeschaft

04 januari 2024  -  Algemeen
Omdat de Regeling langdurige zorg is aangepast vervalt per 1 juli 2024 de verplichte gewaarborgde hulp. Al jaren was er veel onduidelijkheid over de gewaarborgde hulp en gaan zorgkantoren hier op verschillende manieren mee om.  Er is nu gekozen voor aansluiting bij de bestaande regels over vertegenwoordiging uit het Burgerlijk Wetboek (BW). Uitgangspunt  is dat in principe iedere meerjarige be...

Mantelzorger 4 uur per week kwijt aan regelkolder

05 november 2023  -  Algemeen
Mantelzorgers zijn gemiddeld vier uur per week bezig met papierwerk en loketten aflopen voor bijvoorbeeld het regelen van mantelzorgwaardering (bijvoorbeeld een financiële bijdrage) of zorgverlof. Vier op de tien mantelzorgers heeft ook nog moeite met al die bijkomende zaken. Dat zegt althans Mantelzorg NL, de landelijke belangenvereniging voor mensen die regelmatig voor een hulpbehoevende na...

Nieuwe zorgovereenkomsten per 1 jan. 2024

05 november 2023  -  Algemeen
De zorgovereenkomsten zijn vernieuwd. U vindt deze vanaf nu op de website van de SVB. Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om versie 2024 te gebruiken. De oude versies zijn dan niet meer toegestaan. Wat is er veranderd Op de arbeidsovereenkomst is informatie over de loondoorbetaling bij ziekte opgenomen Op de overeenkomst van opdracht, overeenkomst met partne...

Minister wil gewaarborgde hulp schrappen

06 juli 2023  -  Algemeen
De Minister van Langdurige Zorg en Sport is van plan om de verplichte gewaarborgde hulp bij een pgb vanuit de Wlz af te schaffen. Hier wordt nu aan gewerkt. Wat betekent dat in de praktijk? Voor handelingsbekwame budgethouders: het zorgkantoor gaat toetsen of de budgethouder pgb-vaardig is. Zo ja, dan kan de budgethouder zelf het pgb beheren. Zo nee, dan machtigt de budgethouder een pgb-v...

Indexering Wlz PGB 2024 bekend

05 juli 2023  -  Algemeen
Op 3 juli zijn de tarieven PGB voor de Wlz gepubliceerd in de staatscourant. Het komt op het volgende neer.    Het PGB wordt met  6.37% geindexeerd. De maximale tarieven worden eveneens geindixeerd. Dat komt er op neer dat de maximale tarieven voor 2024 er als volgt uit zien Maximale uurtarief formele hulpverlener € 77,- Maximale uurtarief per dagdeel voor dagbesteding  € 70,88 Maximale ...

Digitale informatiebijeenkomst over Wzd

02 juli 2023  -  Algemeen
Net als vorig jaar, nodigen wij u graag uit voor de  digitale informatiebijeenkomst waarin u geïnformeerd wordt over de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in de  zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening. De inleiding wordt verzorgd door Dorien Kloosterman, medewerker Naar-Keuze en KansPlus. Er zijn verschillende bijeenkomsten. Op woensdag 27 septe...

Hoge Koninklijke onderscheiding voor Mia Kusters

26 april 2023  -  Algemeen
Gerard Jochems, voorzitter van Naar-Keuze en Dorien Kloosterman ,adviseur van Naar-Keuze zitten in het complot om een lintje voor Mia aan te vragen. Maar zoon Björn (met Down syndroom) is initiatiefnemer. Hij schrijft een brief aan de burgermeester waarin hij uitlegt dat zijn ouders blij waren toen hij werd geboren, maar ‘ons mam’ in dagelijks leven kraamverzorgster, ook meteen begreep dat hij ...

Mensen die via arbeidsovereenkomst werkzaam zijn (PGB) toch recht op WW

02 april 2023  -  Algemeen
Een persoonlijk dienstverlener die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) wordt betaald en die minder dan 4 dagen per week werkt in dienst van de persoon met het pgb, is verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). Het uitsluiten van deze groep levert namelijk indirecte discriminatie van vrouwen op. Dit oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag. Hiermee komt de CRvB voor mensen die vanu...

Ervaringen met de Wet zorg en Dwang, ook onder budgethouders

26 maart 2023  -  Algemeen
Ervaringen met de Wet zorg en Dwang, ook onder budgethouders Afgelopen najaar heeft onderzoek plaats gevonden onder cliënten en familieleden van cliënten die te maken kunnen krijgen met gedwongen zorg. Tijdens onze ledendagen hebben we hier regelmatig aandacht aanbesteed en ook de komende ledendag krijgt u informatie over o.a. de rol van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Uit het onderzoek,...