Logo


 

Zoeken

Brief over derdenbeding PGB

23 juli 2018  -  Algemeen
Afgelopen week heeft de SVB brieven verstuurd met het verzoek een nieuwe zorgovereenkomst op te sturen vanwege het derdenbeding. Het is de bedoeling dat alle budgethouders  gebruik gaan maken van zorgovereenkomsten waarin het derdenbeding is opgenomen. Wat is een derdenbeding en waarom moet ik daarvoor een nieuwe zorgovereenkomst opsturen?Het komt helaas wel eens voor dat een zorgverlener...

Uitbreiding mogelijkheden voor Extra PGB

09 juni 2018  -  Algemeen
Per 1 juli worden de mogelijkheden om gebruik te maken van Extra Kosten Thuis (tot maximaal 25 % extra PGB, bovenop het ‘basis’zorgprofiel) uitgebreid. Tot voor kort was dit alleen te gebruiken voor thuiswonende cliënten met een VG-indicatie tot 23 jaar. Vanaf 1 juli zal de leeftijdsgrens 23 jaar losgelaten worden en geldt voor alle cliënten die thuis wonen ( dus bij oud...

En toen kwam Jesse

09 juni 2018  -  Algemeen
Wat zagen Monique en Franҁois ernaar uit om een kindje te mogen krijgen. Maar voordat Monique zwanger werd, moesten ze eerst een lange weg afleggen. Na een aantal IVF-pogingen werd ze uiteindelijk spontaan zwanger en ze waren de koning te rijk. Want toen kwam Jesse. Maar het bleek allemaal heel anders te gaan dan ze zich hadden voorgesteld. Jesse werd een maand te vroeg geboren en het leek eer...

Samen Sterk voor Kwaliteit in … Kom ook en doe mee

07 juni 2018  -  Algemeen
Van half september tot half november 2018 zijn verdeeld over het land Samen Sterkdagen te bezoeken. Vanuit het programma Ik doe mee! – Samen Sterk voor Kwaliteit, organiseren de cliëntenorganisaties LFB, KansPlus, Ieder(in) en LSR, deze bijeenkomsten voor mensen met een beperking, familie en professionele hulpverleners/begeleiders. Dat doen zij samen met en bij een gast-zorgorganisat...

Nieuwe privacywetgeving ook voor Naar-Keuze

24 mei 2018  -  Algemeen
Per 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing, ook wel AVG genoemd.. Het bestuur van Naar-Keuze heeft haar privacy regelement aangepast en geplaatst op onze website. Ook is er een functionaris gegevensbescherming aangewezen. Alle vrijwilligers zullen naast een vrijwilligersovereenkomst ook een aanvullende verklaring AVG moeten ondertekenen. Wij adviseren u om ons privacy regl...

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

16 mei 2018  -  Algemeen
Onlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden. De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappeli...

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk

17 april 2018  -  Wooninitiatieven
Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en zorg zijn de belangrijkste redenen voor een ouderinitiatief. Voldoende financiën om zorg in te kopen, een ...

Opruimen

18 maart 2018  -  Algemeen
https://youtu.be/8buEt1HHcWI

Onafhankelijke cliëntondersteuner

06 maart 2018  -  Wlz
                  Mensen met een beperking die langdurige zorg en ondersteuning krijgen, hebben recht op een onafhankelijke ondersteuner. Die persoon noemen we een cliëntondersteuner. Deze persoon staat altijd aan de kant van de cliënt of familie.  Een cliëntondersteuner helpt bijvoorbeeld met: - duidelijk maken welke z...

In regio Eindhoven zijn tarieven jeugdhulp te laag om kwalitatief goede zorg te leveren

10 februari 2018  -  Jeugdwet
Negen grote instellingen die jeugdzorg verlenen vinden dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant daarvoor te weinig willen betalen. Dat heeft tot gevolg dat een aantal (grote) zorginstellingen zoals Amarant, Oro, Prisma, maar ook kleinere zoals bv. Rensiszorg besloten hebben om niet mee te doen met de aanbesteding voor de Jeugdhulp die gemeenten moeten leveren. Voor betreffende kinderen/ jongeren...