Logo


 

Zoeken

Opruimen

18 maart 2018  -  Algemeen
https://youtu.be/8buEt1HHcWI

Onafhankelijke cliëntondersteuner

06 maart 2018  -  Wlz
                  Mensen met een beperking die langdurige zorg en ondersteuning krijgen, hebben recht op een onafhankelijke ondersteuner. Die persoon noemen we een cliëntondersteuner. Deze persoon staat altijd aan de kant van de cliënt of familie.  Een cliëntondersteuner helpt bijvoorbeeld met: - duidelijk maken welke z...

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

21 februari 2018  -  Algemeen
Onlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden. De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappeli...

In regio Eindhoven zijn tarieven jeugdhulp te laag om kwalitatief goede zorg te leveren

10 februari 2018  -  Jeugdwet
Negen grote instellingen die jeugdzorg verlenen vinden dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant daarvoor te weinig willen betalen. Dat heeft tot gevolg dat een aantal (grote) zorginstellingen zoals Amarant, Oro, Prisma, maar ook kleinere zoals bv. Rensiszorg besloten hebben om niet mee te doen met de aanbesteding voor de Jeugdhulp die gemeenten moeten leveren. Voor betreffende kinderen/ jongeren...

Ciz geeft twee weken tijd om aanvullende informatie te leveren

10 februari 2018  -  Wlz
Om mensen die een Wlz-indicatie aanvragen sneller een indicatiebesluit te kunnen sturen, heeft het CIZ de termijn voor het opsturen van opgevraagde en aanvullende (medische) informatie teruggebracht naar twee weken. Het CIZ is gehouden aan een wettelijke afhandelingstermijn van de aanvragen van zes weken.   Om welke informatie gaat het? Wanneer iemand een aanvraag doet voor een...

Bekostiging IQ-test door het CIZ

10 februari 2018  -  Wlz
 Het CIZ bekostigt met ingang van 1 januari 2018 in bepaalde gevallen een IQ-test. Dit is op verzoek van VWS en in samenwerking met MEE Nederland.Het ministerie van VWS heeft het CIZ verzocht om vanaf 1 januari 2018 voor de duur van een jaar de bekostiging van IQ-testen te verzorgen voor die cliënten, die voor een beoordeling van de toegang tot de Wlz een IQ-test nodig hebbe...

Goede ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning? Laat het ons weten!

06 februari 2018  -  Algemeen
Heeft u ervaring met onafhankelijke cliëntondersteuning (vanuit MEE, Zorgbelang of een andere organisatie) binnen de Wet langdurige zorg? Dan zoeken wij u. Sinds 2015 hebben cliënten en familieleden die gebruik maken van de Wlz (wet langdurige zorg) de mogelijkheid om een onafhankelijk clientondersteuner in te schakelen. Dat kan zijn als men op zoek is naar passende zorg, een passend...

Wet Zorg & Dwang

04 februari 2018  -  Algemeen
In januari 2018 is de Weet Zorg & Dwang aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal per 1 januari 2020 van kracht zijn en betrekking hebben op alle onvrijwillige zorg die wordt geleverd voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf 12 jaar, volgens de Wlz, maar kan ook gelden voor zorg geleverd via de jeugdwet of Wmo. Nu kennen we de BOPZ, die alleen van toepassing is in BOPZerkende lo...

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg, ook voor ouderinitiatieven?

04 februari 2018  -  Wooninitiatieven
Kwaliteitskader gehandicaptenzorg In 2016-2017 hebben 24 instellingen deelgenomen aan de proeftuin ‘kwaliteitskader gehandicaptenzorg’. Sinds 2017 moeten alle 400 zorgaanbieders die zorg in natura leveren in de Wlz gehandicaptenzorg werken met het kwaliteitskader. Het Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 opgenomen in het register voor kwalit...

Bijeenkomst wooninitiatieven op 24 maart 2018

04 februari 2018  -  Wooninitiatieven
  Op zaterdag 24 maart 2018 organiseren het Platform Wooninitiatieven Zuid-Nederland en Naar-keuze een bijeenkomst voor ouders/familieleden die betrokken zijn bij ouderinitiatieven.   Centrale thema’s deze bijeenkomst zijn:   Het nieuwe kwaliteitskader in de gehandicaptenzorg en de Wet Zorg en Dwang (WZD)*   Wanneer? Zaterdag 24 maart 2018 van 10:00 tot 13:00&nbs...