Logo


 

Zoeken

Vragenlijst over dagbesteding, rekenmodule en PGB

22 februari 2022  -  Algemeen
Wij krijgen de laatste tijd steeds meer vragen over de hoogte van dagbestedingstarieven, over de combinatie PGB, vaak rondom de zorg thuis of in een woonvorm, over dagbesteding in natura en over de rekenmodule. Naast dat het om ingewikkelde materie gaat, maakt het zorgkantoor/ de aanbieder (coördinator zorg thuis) helaas ook regelmatig fouten/ legt niet goed uit wat er gebeurt. Op verzoek wil...

Ledendag 2022

19 februari 2022  -  Algemeen
Op zaterdag 2 april 2022 organiseert Budgethoudersvereniging Naar-Keuze de landelijke ledendag. Deze themadag vindt plaats in Driebergen.   Locatie; Zalencentrum Nieuw Salem in Driebergen De dag is bestemd voor leden van Naar-Keuze en belangstellenden die een Persoonsgebonden Budget hebben of overwegen zorg door middel van een PGB in te kopen. Tussen 10.00 en 11.00 uur vindt de (besloten) ja...

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

06 januari 2022  -  Algemeen
De brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ wordt nog steeds veel gebruikt. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden. De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Onder...

Regelingen 'Niet geleverde zorg' en 'Extra kosten Covid-19' vanaf 1 januari 2022

29 december 2021  -  Algemeen
Sinds de corona-uitbraak zijn er twee regelingen voor het persoonsgebonden budget (pgb). Eén regeling om pgb-zorg die niet geleverd kan worden te declareren en één regeling om extra kosten die gemaakt zijn vanwege corona te vergoeden. Dit zijn de regelingen niet-geleverde zorg (NGZ) en Extra Kosten vanwege COVID-19 (EKC). Intussen kan de zorg weer grotendeels doorgaan door vaccinaties, bescherm...

Zorgkantoren introduceren steeds nieuwe ‘eigen’ regelingen

24 november 2021  -  Algemeen
Naar-Keuze bemerkt als landelijke vereniging dat de verschillende zorgkantoren eigen regelging bedenken en soms heel star zijn in het hanteren hiervan. Zo willen sommige zorgkantoren niet dat een familielid, werkzaam als hulpverlener oom gewaarborgde hulp is. Andere zorgkantoren eisen dat een gewaarborgde hulp geen bewindvoerder of mentor mag zijn, of eisen juist dat er een wettelijk vertegenwo...

Penningmeester gezocht

24 november 2021  -  Algemeen
Ben je cijfermatig sterk, heb je enkele uren per week over en vind je Naar-keuze als belangenorganisatie voor budgethouders belangrijk? Wij hebben je nodig! Onze huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij in 2022 graag het stokje wil overdragen aan iemand anders. Martin van Zelm is vanaf bijna het begin van Naar-Keuze betrokken, eerst als algemeen bestuurslid en sinds al weer vele jaren al...

Tarieven 2022 met 2,56 % geïndexeerd

18 november 2021  -  Algemeen
De tarieven voor 2022 zijn nu bekend. Het pgb-budget wordt dus met 2,56% geïndexeerd.Aanvankelijk was dat 0,61% maar dankzij lobbywerk en moties is de Tweede Kamer is dat 2,56 geworden.    De nieuwe tarieven vindt u hier, per zorgprofiel. De maximumtarieven om zorgverleners te betalen vanaf 1 januari 2022 zijn: Uurtarief voor formele zorg: € 68,30 Uurtarief voor informele zorg: € 21,68 ...

Nieuwe wet ook voor ouderinitiatieven

02 juli 2021  -  Wooninitiatieven
Ouder- en wooninitiatieven moeten aan de slag met nieuwe wet Deze nieuwe wet, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), regelt de kwaliteit en toezicht bij rechtspersonen. Veel ouder- en wooninitiatieven zijn ondergebracht in een vereniging of stichting. Die nieuwe wet gaat ook ouderinitiatieven aan. Het gaat om een nieuwe wet die officieel 1 juli 2021 ingaat. Het bestuur hoeft nog nie...

Ouderinitiatieven nemen ‘heft in eigen hand’, nu en voor de Toekomst

22 mei 2021  -  Wooninitiatieven
Op zaterdag 19 juni 2021 vindt van 11.00 tot 15.30 uur een (afsluitend) digitaal congres plaats van het project ‘Heft in eigen Hand”. Dit congres is bedoelt voor initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase. Tijdens dit door ZonMw gesubsidieerde project hebben we met acht ouderinitiatieven gekeken naar de toekomst van de ouderinitiatieven als de initiatief...

Ouderinitiatieven nemen ‘heft in eigen hand’, nu en voor de Toekomst

22 mei 2021  -  Algemeen
Op zaterdag 19 juni 2021 vindt van 11.00 tot 15.30 uur een (afsluitend) digitaal congres plaats van het project ‘Heft in eigen Hand”. Dit congres is bedoelt voor initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase. Tijdens dit door ZonMw gesubsidieerde project hebben we met acht ouderinitiatieven gekeken naar de toekomst van de ouderinitiatieven als de initiatief...