Logo


 

Zoeken

Gevolgen EMB van Corona

04 april 2020  -  Algemeen
Het Ministerie van VWS wil graag weten welke zorg gestagneerd is voor ZEVMB sinds de komst van Corona. Denk hierbij aan de volgende zorgen:- Behandelingen (ergo, fysio, logo etc)- Passingen, aanpassingen en afleveringen van hulpmiddelen- Controles en afspraken eerstelijns- Controles en afspraken tweedelijns- Operaties en ingrepen Zijn de afspraken afgezegd en uitgesteld door de corona cri...

Maatregelen PGB rondom Corona

04 april 2020  -  Algemeen
Op vrijdag 3 april 2020 heeft VWS een aantal maatregelen bekend gemaakt. Via onze website vindt u nadere informatie over deze maatregelen. Ook de komende dagen als maatregelen veder worden uitgewerkt, zullen we onze website aanpassen. Ook vindt u hier antwoord op Kamervragen en andere officiële documenten. Naar-Keuze is blij met de duidelijkheid voor budgethouders en hun familie, maar Naar-Keuz...

Zorg moet door kunnen gaan

26 maart 2020  -  Algemeen
Bericht van VWS over PGB en Corona In het algemeen is gesteld dat de zorg door moet kunnen blijven gaan. Het uitgangspunt hierbij is dat verstrekkers zorgplicht hebben. De regels worden zoveel mogelijk gevolgd. Als dat niet kan, mag er worden afgeweken. Aan de hand van onze dringende vragen en overleggen heeft het ministerie van VWS 3 concrete oplossingen voorgesteld:   Extra, duurdere zo...

Annuleren ALV en ledendag Naar-Keuze

10 maart 2020  -  Algemeen
In verband met de uitbraak van het Corona virus en het feit dat onze ALV en ledendag in Brabant zou plaats vinden, heeft het bestuur van Naar-Keuze besloten de ALV en ledendag van zaterdag 28 maart 2020 te annuleren.   Wij houden u via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte van een eventuele alternatieve datum.  

Bijeenkomst ouderinitiatieven 15 feb. 2015

15 februari 2020  -  Wooninitiatieven
Vanmorgen waren bijna 100 ouders, betrokken bij ouderinitiatieven, bijeen om ervaringen uit te wisselen en informatie over de nieuwste ontwikkelingen op te halen. VGZ was te gast en sprak over hun visie op ouderinitiatieven. De presentaties vindt u onderstaand.   Presentatie VGZ 'Visie op ouderinitiatieven' door Willemijn Peters Presentatie 'Actualiteit ouderinitiatieven' door Dorien Klooste...

Handreiking Wzd voor Zzp'ers

17 december 2019  -  Algemeen
Op 1 januari 2020 treedt de wet zorg en dwang in werking voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie). Ook  thuiswonenden mensen met beperkingen kunnen hier mee te maken krijgen. Als er onvrijwillige zorg moet worden gegeven, moet er altijd een stappenplan worden gevolgd. In opdracht van VWS heeft Naar-Keuze een handreiking geschreven ...

Handreiking Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven

17 december 2019  -  Algemeen
Op 1 januari 2020 treedt de wet zorg en dwang in werking voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie). Ook bewoners van ouderinitiatieven kunnen hier mee te maken krijgen. Als er onvrijwillige zorg moet worden gegeven, moet er altijd een stappenplan worden gevolgd. In opdracht van VWS heeft Naar-Keuze een handreiking geschreven voor ou...

Onderaannemerschap in ouderinitiatieven is toch toegestaan

08 november 2019  -  Wooninitiatieven
Een ingevoerde maatregel van zorgkantoor VGZ over ondernemerschap riep vragen op bij ouderinitiatieven. Naar-Keuze en Per Saldo hebben samen met het zorgkantoor (VGZ) over de ontstane problemen gesproken. Het VGZ stel het beleid bij, waardoor ondernemerschap in een ouderinitiatieven mogelijk blijft. Hiermee wordt bedoeld; Ouders (initiatiefnemers) hebben gezamenlijk een rechtspersoon opgeric...

Indexering Wlz tarieven 2020 is 1,82 %

26 oktober 2019  -  Algemeen
Op 27 juni heeft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting op de tarieven voor PGB gegeven. Bij ons komen ook geregeld vragen binnen vanuit de leden over de systematiek van deze tarieven. Het gaat dan niet zozeer over de hoogte, als wel over de achtergrond: waarom verschillen soms de tarieven voor ogenschijnlijk gelijke prestaties; waarom worden ZIN-tarieven wel verho...

Folders over Wet zorg en dwang verschenen

18 oktober 2019  -  Algemeen
In opdracht van VWS heeft KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, waar Naar-Keuze een samenwerkingsverband mee heeft, een viertal folders en een brochure ontwikkeld over de gevolgen van de invoering van de Wzd (wet zorg en dwang) voor mensen met een verstandelijke beperking ( en ouderen met dementie). U vindt de folders hieronder. Wanneer u de folders in grote getalen wilt laten ...