Logo


 

Zoeken

Bijeenkomsten voor bestuurders ouderinitiatieven

14 juni 2024  -  Algemeen
Op zaterdag 14 september 2024 vindt in Gouda van 10.00 tot 13.00 uur een bijeenkomst plaats voor bestuurders van ouderinitiatieven.  Deze bijeenkomst is bedoeld voor initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase. Het programma ziet er globaal als volgt uit: Wij interviewen een drietal ouderinitiatieven Praten u bij over ons project: ‘De Toekomst van Ou...

Website om eigen regie in wooninitiatief te ondersteunen

29 april 2024  -  Algemeen
De website Gesprek Eigen Regie ondersteunt mensen met een beperking, ouderen en anderen met speciale zorg- en woonwensen bij het maken van goede afspraken over hun dagelijks leven in een kleinschalig wooninitiatief. Als je in een wooninitiatief woont en samen met anderen zorg ontvangt, kan het best lastig zijn om zelf de regie te houden over hoe je leeft. Jij hebt immers wensen, je familie den...

Hans de Bruijn betrokken als projectmedewerker

24 maart 2024  -  Algemeen
Naar-Keuze is blij dat Hans de Bruijn bereid is om werkzaamheden voor Naar-Keuze te verrichten. In 2024 zal hij betrokken zijn bij een aantal informatiebijeenkomsten waar we dieper ingaan op de bestedingsvrijheid van het PGB. Hans stelt zichzelf hieronder voor. Functie: Projectmedewerker Emailadres: Hans@naar-keuze.nl  Waar woon ik? Rotterdam Wie ben ik?Terug van nooit echt weggeweest. Als ...

Veel activiteiten in 2024

04 januari 2024  -  Algemeen
Naar-Keuze is verheugd dat zij sinds 2024 in aanmerking komen voor een zgn. instellingssubsidie. Dat betekent dat we een aantal taken professioneler kunnen oppakken en meer activiteiten kunnen organiseren. De instellingssubsidie is beschikbaar voor drie hoofdthema’s waar ook Naar-Keuze zich vanaf het ontstaan als een netwerk, van de federatie van Ouderverenigingen, zich mee bezighoudt en volgen...

Gewaarborgde hulp wordt afgeschaft

04 januari 2024  -  Algemeen
Omdat de Regeling langdurige zorg is aangepast vervalt per 1 juli 2024 de verplichte gewaarborgde hulp. Al jaren was er veel onduidelijkheid over de gewaarborgde hulp en gaan zorgkantoren hier op verschillende manieren mee om.  Er is nu gekozen voor aansluiting bij de bestaande regels over vertegenwoordiging uit het Burgerlijk Wetboek (BW). Uitgangspunt  is dat in principe iedere meerjarige be...

Mantelzorger 4 uur per week kwijt aan regelkolder

05 november 2023  -  Algemeen
Mantelzorgers zijn gemiddeld vier uur per week bezig met papierwerk en loketten aflopen voor bijvoorbeeld het regelen van mantelzorgwaardering (bijvoorbeeld een financiële bijdrage) of zorgverlof. Vier op de tien mantelzorgers heeft ook nog moeite met al die bijkomende zaken. Dat zegt althans Mantelzorg NL, de landelijke belangenvereniging voor mensen die regelmatig voor een hulpbehoevende na...

Nieuwe zorgovereenkomsten per 1 jan. 2024

05 november 2023  -  Algemeen
De zorgovereenkomsten zijn vernieuwd. U vindt deze vanaf nu op de website van de SVB. Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om versie 2024 te gebruiken. De oude versies zijn dan niet meer toegestaan. Wat is er veranderd Op de arbeidsovereenkomst is informatie over de loondoorbetaling bij ziekte opgenomen Op de overeenkomst van opdracht, overeenkomst met partne...

Minister wil gewaarborgde hulp schrappen

06 juli 2023  -  Algemeen
De Minister van Langdurige Zorg en Sport is van plan om de verplichte gewaarborgde hulp bij een pgb vanuit de Wlz af te schaffen. Hier wordt nu aan gewerkt. Wat betekent dat in de praktijk? Voor handelingsbekwame budgethouders: het zorgkantoor gaat toetsen of de budgethouder pgb-vaardig is. Zo ja, dan kan de budgethouder zelf het pgb beheren. Zo nee, dan machtigt de budgethouder een pgb-v...

Indexering Wlz PGB 2024 bekend

05 juli 2023  -  Algemeen
Op 3 juli zijn de tarieven PGB voor de Wlz gepubliceerd in de staatscourant. Het komt op het volgende neer.    Het PGB wordt met  6.37% geindexeerd. De maximale tarieven worden eveneens geindixeerd. Dat komt er op neer dat de maximale tarieven voor 2024 er als volgt uit zien Maximale uurtarief formele hulpverlener € 77,- Maximale uurtarief per dagdeel voor dagbesteding  € 70,88 Maximale ...

Digitale informatiebijeenkomst over Wzd

02 juli 2023  -  Algemeen
Net als vorig jaar, nodigen wij u graag uit voor de  digitale informatiebijeenkomst waarin u geïnformeerd wordt over de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in de  zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening. De inleiding wordt verzorgd door Dorien Kloosterman, medewerker Naar-Keuze en KansPlus. Er zijn verschillende bijeenkomsten. Op woensdag 27 septe...