Logo


 

Zoeken

Nieuwsbrief

25 mei 2018  -  Algemeen
  Geachte leden van Naar-Keuze,     Hierbij treft u onze nieuwsbrief aan vol wetenswaardigheden, waaronder een samenvatting van het debat over de gehandicaptenzorg dat gisteren plaats vond in de Tweede Kamer en informatie over de uitbreidingsmogelijkheden van Extra Kosten Thuis voor thuiswonenden mensen met een Wlz-indicatie per 1 juli.   U kunt altijd een beroep op o...

Ledendag Naar-Keuze 1018

25 mei 2018  -  Algemeen

Nieuwe privacywetgeving ook voor Naar-Keuze

24 mei 2018  -  Algemeen
Per 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing, ook wel AVG genoemd.. Het bestuur van Naar-Keuze heeft haar privacy regelement aangepast en geplaatst op onze website. Ook is er een functionaris gegevensbescherming aangewezen. Alle vrijwilligers zullen naast een vrijwilligersovereenkomst ook een aanvullende verklaring AVG moeten ondertekenen. Wij adviseren u om ons privacy regl...

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

16 mei 2018  -  Algemeen
Onlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden. De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappeli...

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk

17 april 2018  -  Wooninitiatieven
Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en zorg zijn de belangrijkste redenen voor een ouderinitiatief. Voldoende financiën om zorg in te kopen, een ...

Opruimen

18 maart 2018  -  Algemeen
https://youtu.be/8buEt1HHcWI

Onafhankelijke cliƫntondersteuner

06 maart 2018  -  Wlz
                  Mensen met een beperking die langdurige zorg en ondersteuning krijgen, hebben recht op een onafhankelijke ondersteuner. Die persoon noemen we een cliëntondersteuner. Deze persoon staat altijd aan de kant van de cliënt of familie.  Een cliëntondersteuner helpt bijvoorbeeld met: - duidelijk maken welke z...

In regio Eindhoven zijn tarieven jeugdhulp te laag om kwalitatief goede zorg te leveren

10 februari 2018  -  Jeugdwet
Negen grote instellingen die jeugdzorg verlenen vinden dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant daarvoor te weinig willen betalen. Dat heeft tot gevolg dat een aantal (grote) zorginstellingen zoals Amarant, Oro, Prisma, maar ook kleinere zoals bv. Rensiszorg besloten hebben om niet mee te doen met de aanbesteding voor de Jeugdhulp die gemeenten moeten leveren. Voor betreffende kinderen/ jongeren...

Ciz geeft twee weken tijd om aanvullende informatie te leveren

10 februari 2018  -  Wlz
Om mensen die een Wlz-indicatie aanvragen sneller een indicatiebesluit te kunnen sturen, heeft het CIZ de termijn voor het opsturen van opgevraagde en aanvullende (medische) informatie teruggebracht naar twee weken. Het CIZ is gehouden aan een wettelijke afhandelingstermijn van de aanvragen van zes weken.   Om welke informatie gaat het? Wanneer iemand een aanvraag doet voor een...

Bekostiging IQ-test door het CIZ

10 februari 2018  -  Wlz
 Het CIZ bekostigt met ingang van 1 januari 2018 in bepaalde gevallen een IQ-test. Dit is op verzoek van VWS en in samenwerking met MEE Nederland.Het ministerie van VWS heeft het CIZ verzocht om vanaf 1 januari 2018 voor de duur van een jaar de bekostiging van IQ-testen te verzorgen voor die cliënten, die voor een beoordeling van de toegang tot de Wlz een IQ-test nodig hebbe...