Logo


 

Zoeken

Meer onderzoek nodig voordat beschermd wonen Wmo opnieuw wordt ingedeeld

14 november 2017  -  Wooninitiatieven
De ontwikkeling van een nieuw verdeelmodel voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen moet tijdelijk worden stilgelegd. Voordat die weer kan worden hervat, moet er eerst meer inzicht komen in de aantallen cliënten die gebruikmaken van deze zorg. Dat stelt de commissie gezondheid en welzijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In 2015 bracht de commissie Dannenberg een r...

Regeerakkoord: veranderingen eigen bijdrage

05 november 2017  -  Algemeen
Dinsdag 10 oktober 2017 heeft Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Het nieuwe kabinet heeft een aantal plannen om de zorg en ondersteuning te veranderen. Voor de meeste veranderingen zijn aanpassingen van de wet nodig. Voornemens Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Iedereen betaalt een vaste eigen bijdrage voor Wmo: € 17,50 euro per vier ...

Fotomodellen gezocht

17 september 2017  -  Algemeen
Vertegenwoordigers van cliënten en hun familie, professionals en zorgaanbieders willen laten zien hoe belangrijk het is om te praten met elkaar over goede zorg en een fijn leven voor mensen met een beperking die afhankelijk zijn van de Wlz. Ook Naar-keuze is hierbij betrokken, net als KansPlus, Ieder(in), de Lfb en LSR. Daarvoor maakt Vilans een campagne. We willen laten zien hoe belangri...

Filmsterren gezocht

17 september 2017  -  Algemeen
Vertegenwoordigers van cliënten en hun familie, professionals en zorgaanbieders willen laten zien hoe belangrijk het is om met elkaar te praten als je iets wilt veranderen. Want iets veranderen begint vaak met zeggen wat je denkt. Samen werken we dan aan een fijner leven. Want dat willen we allemaal: dat jij een fijn leven hebt! Daarvoor komt een campagne. Daarin laten we zien hoe belangr...

Kleinschalige PGB-initiatieven ook op Zorgkaart Nederland

17 september 2017  -  Algemeen
Als mensen op zoek gaan naar een passende woon-of dagbestedingslocatie, willen zij graag weten wat de ervaringen van andere cliënten en hun familie zijn in die betreffende locatie? Zijn er huisregels? Mag je zelf je persoonlijk begeleider kiezen? Is het eten lekker? Worden er uitstapjes georganiseerd? Vindt er jaarlijks een zorgplanbespreking plaats? Mag je daar als cliënt bij aanwezi...

Uitzending Nieuwsuur over uitluisteren

05 september 2017  -  Algemeen
Uitzending Dinsdag 5 september 2017, 22.00 uur Nederland 2   Cliënten met een beperking worden door steeds meer zorginstellingen 's nachts op afstand in de gaten gehouden via 'uitluistersystemen'. In de slaapkamers van de vierhonderd cliënten hangen microfoons en/of camera's. Er slaapt niemand in de buurt van de bewoners. Als er een melding komt via het uitluistersysteem, gaan...

Kiezen voor dagbesteding

20 juli 2017  -  Algemeen
Wilt u meedoen aan onderzoek over de keuzes voor dagbesteding?KansPlus, Naar-Keuze, LSR en Ieder(in) doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda ‘Samen sterk voor kwaliteit’. Het doel van deze agenda is om de positie van mensen me...

Vertraging voor nieuw pgb-systeem

17 juli 2017  -  Algemeen
Het nieuwe systeem voor de uitkering van het persoonsgebonden budget (pgb) zal niet, zoals de afspraak was, op 1 januari 2018 live gaan. Besloten is dat er begin 2018 voor gemeenten vooralsnog niets verandert en de betaling via het huidige systeem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijft lopen. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). GemeenteDe VNG schrijft op haar web...

Naar-Keuze met andere cliƫntenorganisaties zeer verontwaardigd over nieuw uitstel Wlz-besluit toegang voor ggz-cliƫnten.

30 juni 2017  -  Algemeen
Staatssecretaris Van Rijn wil geen besluit meer nemen over toegang tot de Wet langdurende zorg (Wlz) voor ggz-cliënten. Hij laat dit over aan het volgend kabinet. De cliëntenorganisaties zijn zeer verontwaardigd over dit nieuwe uitstel. De bewindslieden van VWS laten opnieuw de zwaarste groep ggz-cliënten in de kou staan. Deze cliënten moeten nog eens minimaal twee jaar wach...

Inspectie en gemeenten toetsen kwaliteit jeugdzorg, ook via PGB

21 juni 2017  -  Algemeen
Misstanden rond het Persoonsgebonden budget (PGB): volop in het nieuws en een urgent thema. Gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en nieuwe jeugdwet hun handen vol aan het goed inrichten van het gehele proces van toekennen, uitbetalen en monitoren en eventueel herbeoordelen van PGB´s. Daarnaast worstelen gemeenten met de vraag op welke wi...