Logo


 

Zoeken

Algemeen overleg gehandicaptenbeleid in Tweede Kamer

21 juni 2019  -  Algemeen
Op 13 juni 2019 vond het overleg gehandicaptenbeleid plaats in de Tweede Kamer. Toegang tot zorgEr worden vragen gesteld aan de minister over de toegang tot goede zorg. Hier bestaan zorgen over. Wat is er verbeterd om te voorkomen dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag? Naar-Keuze geeft bijvorrbeeld regelmatig voorlichting aan ouders, maar ook aan leerkrachten e.d. over...

Overgangsjaar voor wet Zorg en Dwang (Wzd)

18 juni 2019  -  Algemeen
Tijdens de ledendag in maart dit jaar en tijdens bijeenkomsten voor ouderinitiatieven hebben wij regelmatig gesproken over de consequenties van de invoering van de Wet zorg en Dwang (Wzd) voor budgethouders.   Minister De Jonge (VWS) wil geen uitstel van de invoering van de Wet zorg en dwang. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Wel is het eerste jaar van de Wzd een overgangsjaar....

Congres 'Samen Sterk voor Volwaardig leven'

01 mei 2019  -  Algemeen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt u van harte uit voor de eerste editie van het landelijke congres Volwaardig leven op woensdag 15 mei 2019 in het Postillion Hotel Utrecht in Bunnik. Meld u hier aan! De dag heeft een interactief programma met een sleutelrol voor mensen met een beperking die langdurig en intensieve zorg ontvangen, hun naasten en professionals. Wij del...

Hogere tarieven KDC, minder PGB?

28 april 2019  -  Wlz
In de loop van 2018 heeft het ministerie van VWS besloten dat voor ernstig meervoudig beperkte (emb) kinderen de tot dan toe gebruikelijke 1 op 5 begeleiding (tijdens de dagopvang) niet toereikend was om passende zorg aan deze groep kinderen te bieden en de tarieven per 1 januari 2019 aan te passen. De begeleidingsnorm is nu vastgesteld op 1 begeleider per 3 kinderen. Voor deze groep complex ge...

Belastingaangifte loont

17 februari 2019  -  Algemeen
Zorgkosten aftrekken over 2018 Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd extra kosten op. Voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Helaas krijgt u niet al deze kosten vergoed. Betaalt u zelf mee? Dan kunt een deel van die kosten terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. In dit artikel vindt u een kort stappenplan.  

Huur gemeenschappelijke ruimte kan bekostigd worden uit toeslag wooninitiatieven

19 januari 2019  -  Wooninitiatieven
De nieuwe vergoedingenlijst 2019 voor de Wlz laat zien dat huur van de gemeenschappelijke ruimte vanuit PGB betaald mag worden als er ook daadwerkelijk zorg verleend wordt in de gemeenschappelijke ruimte.  Wooninitiatieven toeslag onder de Wmo Centrumgemeenten bepalen zelf of bewoners van wooninitiatieven een toeslag krijgen. Een aantal centrumgemeenten baseert zich hierbij op het beleid...

Vraag van de week; verantwoordingsvrij bedrag

03 januari 2019  -  Wlz
Kan ik het verantwoordingsvrije bedrag in een keer opnemen? Ja, dat kan maar er moeten eerst betalingen verricht zijn uit het budget voordat het budget kan worden opgevraagd. Mocht u halverwege het jaar overgaan naar (een gedeelte in) ZIN (zorg in natura) of komt de client te overlijden, dan moet een evenredig deel worden terugbetaald aan de SVB. Gebruik hiervoor het volgende formulier; https:...

Actieplan PGB naar Tweede Kamer

21 december 2018  -  Algemeen
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een prachtig instrument voor mensen die zorg of ondersteuning op maat nodig hebben. Maar het beheer is ook behoorlijk complex. Dat kan leiden tot onbedoelde fouten en soms ook misbruik. Daarom neemt het ministerie van VWS maatregelen. Er is een aantal afspraken gemaakt, samen met landelijke organisaties. Naar-Keuze is niet betrokken geweest bij de samenstell...

Vergoeding lidmaatschap Naar-Keuze via aanvullende verzekering

21 december 2018  -  Algemeen
Het is bij sommige ziektekosten- verzekeraars mogelijk om het lidmaatschap van Naar-Keuze (deels) vergoed te krijgen. De Patiëntenfederatie Nederland zorgt ieder jaar voor een overzicht van zorgverzekeraars die een lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoeden. Dit overzicht kunt u op hier vinden.

Plenair bedat over ouder(woon)initiatieven

14 december 2018  -  Wooninitiatieven
Naar-Keuze heeft namens de wooninitiatievfen een brief geschreven aan de Kamerleden en was ook aanwezig tijdens het debat. U kunt het debat terugvinden via deze link. Ouders van kinderen met een beperking zetten soms zelf een huiselijke en kleinschalige woonvorm op waarin hun kinderen met zorg en ondersteuning kunnen wonen. De Tweede Kamer boog zich donderdag met minister De Jonge over de...