Logo


 

Zoeken

Handreiking Wzd voor Zzp'ers

17 december 2019  -  Algemeen
Op 1 januari 2020 treedt de wet zorg en dwang in werking voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie). Ook  thuiswonenden mensen met beperkingen kunnen hier mee te maken krijgen. Als er onvrijwillige zorg moet worden gegeven, moet er altijd een stappenplan worden gevolgd. In opdracht van VWS heeft Naar-Keuze een handreiking geschr...

Handreiking Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven

17 december 2019  -  Algemeen
Op 1 januari 2020 treedt de wet zorg en dwang in werking voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie). Ook bewoners van ouderinitiatieven kunnen hier mee te maken krijgen. Als er onvrijwillige zorg moet worden gegeven, moet er altijd een stappenplan worden gevolgd. In opdracht van VWS heeft Naar-Keuze een handreiking geschreven voor ou...

Onderaannemerschap in ouderinitiatieven is toch toegestaan

08 november 2019  -  Wooninitiatieven
Een ingevoerde maatregel van zorgkantoor VGZ over ondernemerschap riep vragen op bij ouderinitiatieven. Naar-Keuze en Per Saldo hebben samen met het zorgkantoor (VGZ) over de ontstane problemen gesproken. Het VGZ stel het beleid bij, waardoor ondernemerschap in een ouderinitiatieven mogelijk blijft. Hiermee wordt bedoeld; Ouders (initiatiefnemers) hebben gezamenlijk ...

Indexering Wlz tarieven 2020 is 1,82 %

26 oktober 2019  -  Algemeen
Op 27 juni heeft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting op de tarieven voor PGB gegeven. Bij ons komen ook geregeld vragen binnen vanuit de leden over de systematiek van deze tarieven. Het gaat dan niet zozeer over de hoogte, als wel over de achtergrond: waarom verschillen soms de tarieven voor ogenschijnlijk gelijke prestaties; waarom worden ZIN-tarieven wel verho...

Folders over Wet zorg en dwang verschenen

18 oktober 2019  -  Algemeen
In opdracht van VWS heeft KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, waar Naar-Keuze een samenwerkingsverband mee heeft, een viertal folders en een brochure ontwikkeld over de gevolgen van de invoering van de Wzd (wet zorg en dwang) voor mensen met een verstandelijke beperking ( en ouderen met dementie). U vindt de folders hieronder. Wanneer u de folders in grote getalen wilt laten ...

PGB-wooninitiatieven vallen niet onder de Wmcz 2018

14 september 2019  -  Wooninitiatieven
Dat staat in een concept-besluit dat minister De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (zie art 2 onderdeel d) . Voorwaarde is wel dat het initiatief geheel uit PGB gefinancierd wordt en verder dat het bestuur van het initiatief in meerderheid bestaat uit cliënten of verwanten. Het concept-besluit met toelichting is hier te vinden en de korte begeleidende brief van de minister hier.

Gratis bijeenkomst voor betrokkenen bij ouderinitiatieven

24 augustus 2019  -  Algemeen
Gratis bijeenkomst op zaterdag 28 september 2019 van 10.00 tot 14.00 uur in Gelderland voor ouders/familie die betrokken zijn bij een ouderinitiatief voor mensen (kinderen) met een beperking. U kunt zich aanmelden via onderstaande website. De uitnodiging vindt u hier. https://naar-keuze.nl/activiteiten/34/heft-in-eigen-hand

GGZ zorg naar de Wlz vanaf 2021

18 augustus 2019  -  Algemeen
Voor bepaalde groepen bestaat de mogelijkheid om vanaf 2021 gebruik te maken van de Wlz, waar nu nog vaak de Wmo en/of zortgverzeklertingswet in beeld is. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis. Samen met andere clientenorganisaties hebben wij hier voor gelobbyd. Dit is goed nieuws ...

Geen PGB meer mogelijk voor LVG zorgprofielen

18 augustus 2019  -  Wlz
Jongvolwassenen tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen integrale behandelzorg in een verblijfssetting ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz kent hiervoor LVG-zorgprofielen. De profielen LVG 1 en 2 worden nu soms ingezet in via een PGB. Dat is niet langer mogelijk omdat de zorg die iemand met een LVG indicatie nodig heeft voortaan alleen in ...

Algemeen overleg gehandicaptenbeleid in Tweede Kamer

21 juni 2019  -  Algemeen
Op 13 juni 2019 vond het overleg gehandicaptenbeleid plaats in de Tweede Kamer. Toegang tot zorgEr worden vragen gesteld aan de minister over de toegang tot goede zorg. Hier bestaan zorgen over. Wat is er verbeterd om te voorkomen dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag? Naar-Keuze geeft bijvoorbeeld regelmatig voorlichting aan ouders, maar ook aan leerkrachten e.d. over...