Logo


 

Zoeken

Nieuwe wet ook voor ouderinitiatieven

02 juli 2021  -  Wooninitiatieven
Ouder- en wooninitiatieven moeten aan de slag met nieuwe wet Deze nieuwe wet, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), regelt de kwaliteit en toezicht bij rechtspersonen. Veel ouder- en wooninitiatieven zijn ondergebracht in een vereniging of stichting. Die nieuwe wet gaat ook ouderinitiatieven aan. Het gaat om een nieuwe wet die officieel 1 juli 2021 ingaat. Het bestuur hoeft nog nie...

Ouderinitiatieven nemen ‘heft in eigen hand’, nu en voor de Toekomst

22 mei 2021  -  Wooninitiatieven
Op zaterdag 19 juni 2021 vindt van 11.00 tot 15.30 uur een (afsluitend) digitaal congres plaats van het project ‘Heft in eigen Hand”. Dit congres is bedoelt voor initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase. Tijdens dit door ZonMw gesubsidieerde project hebben we met acht ouderinitiatieven gekeken naar de toekomst van de ouderinitiatieven als de initiatief...

Ouderinitiatieven nemen ‘heft in eigen hand’, nu en voor de Toekomst

22 mei 2021  -  Algemeen
Op zaterdag 19 juni 2021 vindt van 11.00 tot 15.30 uur een (afsluitend) digitaal congres plaats van het project ‘Heft in eigen Hand”. Dit congres is bedoelt voor initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase. Tijdens dit door ZonMw gesubsidieerde project hebben we met acht ouderinitiatieven gekeken naar de toekomst van de ouderinitiatieven als de initiatief...

Coronavaccinatie voor mensen met Wlz-ggz indicatie

25 april 2021  -  Algemeen
Coronavaccinatie voor mensen met Wlz-ggz indicatie in een kleinschalige woonvorm en hun medebewoners: bericht van het Ministerie van VWS en RIVM   LET OP ! Deze ronde is niet bestemd voor kleinschalige woonvormen waar (ook) mensen met een Wlz-indicatie op basis van een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking wonen: die woonvormen zijn eerder al gevaccineerd door de huisartsenp...

Vaccinatiestrategie gewijzigd voor kwetsbaren tussen 18 en 60 jaar

21 april 2021  -  Algemeen
Ongeveer een miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medisch risico worden straks bij de GGD gevaccineerd, in plaats van bij de huisarts zoals was gepland. De uitnodigingen aan deze mensen die vallen in de zogenoemde 'griepprikgroep', worden begin mei verstuurd, het prikken begint medio mei. Het gaat om personen die meer risico lopen op complicaties bij een coronabesmetting, zoals mense...

Onderzoek vaccinatie effectiviteit mensen met Down Syndroom

21 februari 2021  -  Algemeen
Via het UMC Utrecht vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit van het coronavaccin bij mensen met Down syndroom. U kunt zich voor dit onderzoek aanmelden. Er vindt axtra bloedonderzoek plaats om na te gaan of er afweerstoffen gevormd worden. Mogelijk hebben mensen met Down syndroom drie vaccinaties nodig in plaats van twee. Er worden vooral mensen met Down syndroom gezocht die niet bang zijn...

Doorbetalen niet geleverde zorg

20 december 2020  -  Algemeen
Met ingang van 1 oktober 2020 mag niet-geleverde zorg weer doorbetaald worden. Dit geldt voor de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De regeling geldt tot en met 31 december 2021. Maar dat geldt niet altijd. Alleeen als de zorggebruiker of zorgverlener corona heeft of de dagbesteding sluit vanwege besmetting of dat de dagbesteding vanwege de RIVM...

GGZ indicaties (nog) niet allemaal naar de Wlz

20 december 2020  -  Wlz
Vanaf 1 januari 2021 krijgen mensen die 24-uurs zorg nodig hebben vanwege psychische problemen toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie per 2021 lijkt hoger dan verwacht en de aanvragen kwamen later op gang dan gehoopt. Daarom duurt het afgeven van de indicatie door het CIZ langer. En daardoor is er ook vertraging bij de zorgkantoren bij het regelen ...

Klopt uw beschikking wel?

20 december 2020  -  Wlz
We krijgen veel signalen van leden die een nieuwe PGB beschikking hebben ontvangen en ook nog steeds recht hebben op budgetgarantie. Het lijkt erop dat, indien gebruik is gemaakt van Extra Kosten corona, de budgetgarantie (per ongeluk) is vervallen of is gebaseerd op de Extra kosten corona. Dat kan zowel de positieve als de negatieve kant uitwerken. Tot nu toe hebben we signalen ontvangen van...

Nieuwe maatregelen rondom corona december 2020

19 december 2020  -  Algemeen
Er zijn nieuwe maatregelen ingegaan om daarmee het aantal besmettingen terug te dringen. Er zijn vragen gekomen wat deze maatregelen betekenen voor de dagbesteding en de bezoekregeling BezoekregelingHet kabinet heeft duidelijk aangegeven dat bezoek door naasten mogelijk moet blijven. Dit is ook in de tijdelijke wet Covid-19 vastgelegd. Er zijn echter signalen dat soms een zorgaanbieder toch ee...