Logo


 

Handige websites

Belangenbehartiging

KansPlus www.kansplus.nl
KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Kansplus heeft een intentieverklaring met Naar-Keuze afgesloten in voorjaar 2016.

Ieder(in)  www.iederin.nl
Netwerk voor mensen met een beperking en chronische ziekte. Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers.

Sien www.sien.nl
Sien is een belangenvereniging die opkomt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en verzorgers.

Praktische informatie

Ciz www.ciz.nl
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

SVB www.svb.nl/pgb
Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in.Het budget wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank (SVB)

Zorgkantoren www.zn.nl/350584833/Zorgkantoren
Zorgkantoren voeren een deel van de langdurige zorg uit. Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit.