Logo


 

vilans-down-technologie-familie

Meerzorg aanvragen

Heeft u of uw kind een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan staat in het zorgprofiel hoeveel zorg u kunt ontvangen. Is dat te weinig? Dan is misschien meerzorg mogelijk. Meerzorg is extra zorg bovenop de zorg die u krijgt volgens uw zorgprofiel. 

Voor wie is meerzorg mogelijk?
Meerzorg kan mogelijk zijn als u (of uw kind):

  • een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of psychische aandoening heeft;
  • een zorgprofiel heeft waarbij meerzorg mogelijk is (zie verderop);
  • minstens 25% meer zorg nodig heeft dan het zorgprofiel biedt.  

Hoe vraagt u meerzorg aan?
Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u zelf meerzorg aanvragen bij uw zorgkantoor. U kunt hierbij hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Uiteraard kunt u ook een beroep op Naar-Keuze doen om meerzorg aan te vragen.

Krijgt u zorg in natura?
Dan kan uw zorgaanbieder meerzorg aanvragen bij uw zorgkantoor. 

Meerzorgadvies door het Centrum voor Consultatie en Expertise
Het zorgkantoor kan een meerzorgadvies vragen van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Beslissing over meerzorg
Het zorgkantoor kijkt of u aan de voorwaarden voldoet. 
Zo ja, dan bepaalt het zorgkantoor hoeveel geld er beschikbaar komt voor de extra zorg. 
Het zorgkantoor bepaalt ook hoe lang u meerzorg krijgt. 

Wanneer is meerzorg mogelijk?

Hieronder staan de zorgprofielen per soort beperking/aandoening. Tussen haakjes staat de oude benaming van het zorgprofiel (zorgzwaartepakket of ZZP). 

Jeugd en volwassenen met een lichamelijke beperking en zorgprofiel:
LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (ZZP LG 5)
LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  (ZZP LG 6)
LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (ZZP LG 7)

Jeugd en volwassenen met een verstandelijke beperking
VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (ZZP VG 5)
VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (ZZP VG 7)
VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (ZZP VG 8)
LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP LVG 4)
LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP LVG 5)
LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum (ZZP SGLVG), alleen in natura


Jeugd en volwassenen met een zintuiglijke beperking
ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (ZZP ZGaud 3)
ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (ZZP ZGvis 5)
Jeugd en volwassenen met een psychische aandoening en zorgprofiel: 
GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (ZZP GGZ-B 6)
GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (ZZP GGZ-B 7)


Ouderen / mensen met een lichamelijke ziekte en zorgprofiel
VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (ZZP VV 7)
VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (ZZP VV 8)Ondersteuning bij meerzorgaanvraag

U kunt gebruik maken van een onafhankelijk clientondersteuner als u gebruik wil maken van meerzorg, maar u kunt ook een beroep doen op Naar-Keuze. bel of mail met ons. neemeglA.[antispam].@naar-keuze.nl of (0481) 374589.

 

Wij hebben ervaring in het invullen van het adviesformulier en de rekenmodule. Uiteraard geldt dit aanbod alleen voor leden van Naar-Keuze.