Logo


 

Welkom op de website van budgethoudersvereniging Naar-Keuze

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor Wlz zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-voorziening, maar ook voor jeugdzorg of verpleging/verzorging of IKZ (intensieve kindzorg) via de zorgverzekering. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen bij ons terecht. Zo informeren en adviseren wij bij vragen over het persoonsgebonden budget bij de gemeente, zorgverzkering en Wet langdurige Zorg, wonen met een PGB in een kleinschalige woonvorm, de eigen bijdrage, het indicatietraject, het beschrijven van de zorg, zorgovereenkomsten, trekkingsrecht via de SVB enz.


 

heeze-3

Ouderinitiatieven bijeen in 2023

Op zaterdag 13 mei 2023 vond in het Dorpshuis ’t Perron een bijeenkomst voor ouderinitiatieven plaats. Deze wordt georganiseerd door de Budgethouders Vereniging Naar-Keuze. Er zijn meer dan 50 betrokkenen van ouderinitiatieven aanwezig, veelal bestuursleden, betrokken ouders van zowel initiatieven die al een tijd operationeel zijn, als van initiatieven die nog in de opstartfase zitten.

Om 10 uur opent Dorien Kloosterman de bijeenkomst. Zij heet iedereen welkom en ging kort in op de historie van Naar-Keuze. Ze noemde nog even kort het hele scala aan activiteiten en ondersteuning dat Naar-Keuze oppakt voor aangesloten (en niet aangesloten) budgethouders of hun vertegenwoordigers.

Drie ouderinitiatieven ‘op de kruk’. Dit jaar is een oude traditie hersteld. Ouderinitiatieven uit Huissen,’s-Hertogenbosch en Sprundel gaan in op drie actuele thema’s.

De tarieven van de zorg
In het ene initiatief merken ouders dat kwaliteit van personeel achteruitloopt. Een vaste groep personeel die erg betrokken is, zijn recent vertrokken en nieuwe mensen die aangenomen worden lijken minder kwaliteit en minder betrokkenheid in het werken in een ouderinitiatief te hebben. Daarnaast lijkt er minder goede scholing (bijv. op gebied van autisme) te worden aangeboden. Is dat in het kader van kostenbesparing? Er wordt personeel ingezet met een lager opleidingsniveau.

Het tekort aan personeel
Bij de drie ouderinitiatieven is niet echt een tekort aan personeel, wel is het moeilijk om een vacature in te vullen. Het personeel wil graag bij het ouder initiatief werken. Maar de voorwaarden daarvoor zijn o.a. een goede betaling (soms volgens CAO), maar vooral ook waardering, en wat extra’s (een team uitje, een kerstgeschenkje, etc.)

Nieuwe bewoners zoeken
Bij ’t Binnenhues hebben ze vorig jaar twee open plekken voor bewoners (gehad). Dat betekent ook dat er minder inkomsten zijn om de begeleiding te betalen en bovendien loopt de huur door. Al met al heeft het een tijd geduurd voordat de plekken zijn opgevuld. Dat betekende dat er nogal flink op reserves moest worden ingeteerd. Bij de Parel heeft men een soort waarborgfonds waar elke maand iedere bewoner een bedrag stort om calamiteiten zoals een open plek, op kan vangen. Er wordt een wachtlijst/ interesselijst gebruikt waar potentiële kandidaten op staan. Bij de Toekomst is weinig verloop van bewoners. Er zijn afspraken met de woningcorporatie gemaakt over eventuele leegstand. Als er een open plek is, wordt er kritisch gekeken naar de bewoner maar ook naar de ouders/familie. Verzoek: kan er een centrale plek zijn waar alle open plekken gemeld kunnen worden?

Toekomst van het ouderinitiatieven
De Parel heeft zich nog niet geboden over de toekomst. De leeftijd van ouders is zeer divers. Een van de broers van een bewoner zit in het bestuur. De toekomst heeft meegedaan aan het project ‘Heft in eigen hand’, en daarmee een aantal concrete stappen gezet. o.a. een onafhankelijke voorzitter aangesteld,  een werkgroep die zich bezighoudt met de toekomst van het Ouderinitiatief.  Hier worden stappen ondernomen om binnen de broers en zussen te polsen of er interesse is om hier iets in te betekenen.

Iedere bewoner heeft een vaste vertegenwoordiger geregeld/vastgelegd. Broers en zussen worden zoveel mogelijk betrokken bij planbesprekingen e.d.

In ’t Binnenhues heeft men al een aantal keren meegemaakt dat ouders wegvielen. De zorg rondom de bewoner wordt dan overgenomen door broer/zus. Soms komt er een professioneel mentor/bewindvoerder in beeld. Deze zal minder actief zijn rondom gezamenlijke taken. In een enkel geval kiest de familie ervoor om de bewoner te verhuizen naar een ZIN woonvorm om van alle ‘toestanden die een ouderinitiatief met zich meebrengt’ af te zijn.

Wat willen deze ouderinitiatieven meegeven aan andere ouderinitiatieven?

  • Blijf in gesprek met elkaar, zowel met samenwerkingspartner(zorg) – ouders en verwanten en personeel.
  • Maak gebruik van ieders kwaliteiten (er zijn vele diverse werkzaamheden)
  • Neem iedereen mee in beslissingen (creëer draagkracht)
  • Houd rekening met financiële consequentie als er een bewoner wegvalt zorg dat het initiatief reserve heeft om dit een tijd te overbruggen.

Naar-Keuze biedt:

Ouder-oudercontacten
Ondersteuning door ervaren budgethouders
Actueel nieuws voor budgethouders via onze nieuwsbroeven en nieuwsflitsen
Elk kwartaal een Nieuwsbrief
Juridische ondersteuning, ook bij bezwaar CIZ, gemeente, zorgkantoor
Regionale informatiebijeenkomsten
Landelijke themadagen
Naar-Keuze is aangesloten bij Ieder(in)