Logo


 

FUJI6071

Dineke Kodde

Functie: Algemeen bestuurslid

Telefoon: 078-6190508

Emailadres: ekenid.[antispam].@naar-keuze.nl

Waar woon ik? Zwijndrecht

Wie ben ik?
Mijn naam is Dineke Kodde. Ik ben 51 jaar en samen met mijn man zijn we de trotse ouders van 4 dochters. Onze oudste en jongste dochters (c.q. 25 en 16 jaar) hebben -vanwege een verstandelijke beperking- wat meer ondersteuning in hun leven nodig dan onze andere twee dochters. Tien jaar geleden hebben we voor beiden een PGB aangevraagd, waardoor we zelf invulling konden geven aan de zorg en zelf de hulpverleners konden kiezen. M.n. onze oudste dochter kiest momenteel zelf de mensen uit die haar ondersteunen bij het wonen in haar eigen flat. Om de regie in eigen handen te houden is PGB een uitstekend instrument ! Helaas zorgen overheid, zorgkantoren en CIZ vanwege hun regels soms voor zoveel onduidelijkheden dat veel budgethouders door de bomen het bos niet meer zien.. Onze 10 jaar ervaring willen we graag delen met andere budgethouders en daarom ben ik al jaren lid van de kadergroep Naar-Keuze. Op die manier kunnen we -belangeloos- anderen van dienst zijn. Ik woon in Zwijndrecht en vijf jaar geleden heb ik in onze provincie een netwerkgroep van budgethouders opgericht. We beleggen vier avonden per jaar en geven daar voorlichting over diverse onderdelen van een PGB en laten budgethouders met elkaar in contact komen zodat zij elkaar kunnen informeren over e.e.a. Deze avonden worden altijd zeer druk bezocht. Ook binnen het bestuur van de Regionale Federatie van Ouderverenigingen probeer ik de belangen te behartigen van mensen met een verstandelijke beperking; en eveneens als vertrouwenspersoon van een grote zorgaanbieder. Daarnaast mag ik nog een dag in de week als vrijwilliger in een Hospice werken. Mijn wens is dat we in de tijd die voor ons ligt met elkaar –als Naar-Keuze- leden elkaar kunnen ondersteunen als dat nodig is en dat we onze krachten kunnen bundelen in de belangenbehartiging van onze medeburgers die extra ondersteuning nodig hebben.