Logo


 

Hoe zit het nou met behandeling in de Wlz?

De huidige uitvoeringspraktijk van Wlz-behandeling laat een divers beeld zien, afhankelijk van de  visie op kwalitatief goede interdisciplinaire behandeling maar ook vanuit historische verschillen. Dit beeld komt naar voren in de rapportage ‘Onderzoek uitvoeringspraktijk Wlz-behandeling’ dat onderzoeksbureau Significant in opdracht van VWS heeft uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de praktijkvariatie en op de uitvoeringsconsequenties van het pakketadvies ‘Goede zorg voor de meest kwetsbare cliënten’ van het Zorginstituut.  

Huidige uitvoeringspraktijk
Het onderzoek is uitgevoerd onder zorginstellingen in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg en heeft in beeld gebracht hoe de 5 behandelvormen voor Wlz cliënten die verblijven in een instelling georganiseerd worden. Het gaat daarbij om generieke geneeskundige zorg, farmaceutische zorg, paramedische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. De praktijk voor geneeskundige zorg varieert van behandelaars volledig in dienst van zorginstellingen tot overeenkomsten met (een beperkt aantal) externe huisartsen, met allerlei tussenvormen en combinaties. Voor cliënten met verblijf zonder behandeling is er ook vaak de variant eigen huisarts, los van de instelling. Ook voor de andere behandelvormen zien we soortgelijke varianten.

Uitvoeringsconsequenties
De consequenties van de implementatie van het pakketadvies op instellingsniveau is uiteraard afhankelijk van hoe de organisatie het nu heeft ingericht, de visie op behandeling en in hoeverre er al behandeling vanuit de Wlz geleverd wordt. Een aantal van de consequenties betreft problemen die nu ook al spelen, maar door de implementatie worden versterkt, zoals de toegankelijkheid van de huisartsenfunctie. Over het algemeen zijn als consequenties genoemd:

  • Kansen voor integraal optrede
  • Duidelijkheid voor cliënt en minder drempels
  • Mogelijk beperktere keuzes voor cliënten
  • Verschuiving van verantwoordelijkheid en (inkoop)afspraken
  • Daarnaast zijn er per behandelvorm nog specifieke consequenties benoemd.

 

Besluit implementatie advies Zorginstituut
Het ministerie van VWS heeft naar aanleiding van het advies van het zorginstituut naast het hier besproken onderzoek over de uitvoeringspraktijk, ook een advies gevraagd aan de NZa over de financiering van behandeling en de benodigde middelen. Dit advies wordt na de zomer opgeleverd. VWS doet zelf nog onderzoek naar de juridische consequenties. In het najaar wil de minister een besluit nemen over de implementatie van het advies, dat dan op zijn vroegst in 2020 kan ingaan.

In de bijlage vindt u het rapport van het onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van Wlz-behandeling.