Logo


 

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van minimaal twee jaar en wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

Uiteraard vinden wij het ontzettend jammer dat u overweegt om uw lidmaatschap op te zeggen. Naar-Keuze is afhankelijk van haar leden voor financiële steun en vrijwilligerswerk. Wij willen graag leren van uw ervaringen en uw redenen om op te zeggen. De opzegtermijn is 2 maanden, dus uiterlijk 1 november voor het volgende kalenderjaar.

U dient schriftelijk op te zeggen. Dit kan per mail of per post met vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats en reden waaron u uw lidmaatschap opzegt.: Naar-Keuze, t.a.v. ledenadministratie, Vergezicht 36, 6661 RE Elst.

U ontvangt een bevestiging van uw opzegging en de eventuele automtaische incasso zal worden beeindigd .