Logo


 

Combinatie Zorg in natura en PGB; Hoe werkt dat?

fuji4376-licht-bewerkt

Sinds enige jaren  wordt er gewerkt met een zgn. rekenmodule. Op het moment dat er zowel zorg in natura (bv. dagbesteding) als een PGB wordt ingezet, wordt door de coördinator zorg thuis (de zorgaanbieder die de meeste Zorg in natura zorg inzet) een rekenmodule ingevuld en ingediend bij het zorgkantoor. De zorg in natura wordt in mindering gebracht op het PGB. Er is sprake van zgn. communicerende vaten.

Wat is de rekenmodule?
De rekenmodule laat zien in hoeverre er ruimte is om extra zorg/PGB in te zetten. De tarieven die worden gebruikt in de rekenmodule zijn gebaseerd op 97 % van de Nza tarieven omdat zorgaanbieders zelf inkoopprijzen afspreken met het zorgkantoor en daar enig verschil in kan zitten. Gemiddeld komen de tarieven uit op 97 % van de Nza tarieven. Het deel dat wordt ingezet voor ZIN zorg, is het deel dat wordt ‘gereserveerd’ door de zorgaanbieder voor ZIN zorg. Dat betekent dus niet dat alle zorg gegeven wordt. Als iemand 8 dagdelen naar dagbesteding gaat volgens de aanbieder, maar hij maakt maar 4 dagdelen per week gebruik van dagbesteding, dan blijft er dus geld ‘op de plank van het zorgkantoor liggen”. Er wordt door de zorgaanbieder gedeclareerd op basis van geleverde zorg. Dus als iemand niet naar dagbesteding gaat vanwege bv. ziekte, wordt er ook geen zorg gedeclareerd bij het zorgkantoor. U kunt ook aangeven dat u wil dat de rekenmodule wordt aangepast naar beneden bv. naar 6 dagdelen (in plaats van 9 of 10 dagdelen). U krijgt dan een nieuwe rekenmodule die u moet ondertekenen als wettelijk vertegenwoordiger. U vindt een voorbeeld van de rekenmodule via deze link. Officieel dienen de zorgaanbieders overigens de rekenmodule te bespreken met de ouders als er ook een PGB wordt ingezet.

Wat kunnen ouders doen?
Ouders kunnen bij de zorgaanbieder die de natura zorg biedt, de rekenmodule opvragen. Neem daarvoor contact op met de klantenadministratie van de aanbieder en vraag om de rekenmodule. Vermeld hierbij dat u ook een PGB heeft en vragen hebt over de inzet van het PGB t.o.v. de ZIN.  

Ondersteuning nodig?
Heeft u vragen hoe een en ander in uw situatie uitpakt, of wil u samen met ons kijken naar de rekenmodule? Klopt dit alles en wat is er mogelijk aan extra budget? Neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt, die nodig is, in natura of in PGB. Neem contact op met; rootnak.[antispam].@naar-keuze.nl  of telefonisch (0481) 374589