Logo


 

Budgetgarantie Wlz

Heeft u op dit moment budgetgarantie? Leest u deze informatie dan goed door. Het kan zijn dat er iets wijzigt in uw budget.

Wat is budgetgarantie?
Budgetgarantie is een persoonlijk vastgestelde ophoging van het budget. Het is in het verleden in het leven geroepen toen een aantal budgethouders te maken kreeg met een behoorlijke verlaging van het budget. Een aantal budgethouders krijgen deze budgetgarantie nog steeds.

Heb ik nog recht op budgetgarantie?

  • U heeft nog steeds recht op budgetgarantie als:
  • Uw pgb bij de eerste toekenning op basis van een ZZP  is opgehoogd met budgetgarantie en uw pgb ononderbroken doorloopt
  • U op 31 december 2012 in een wooninitiatief woonde en daar ook bent blijven wonen

Wanneer wijzigt uw budgetgarantie?

  • Wanneer een herindicatie wordt afgegeven door het CIZ
  • Wanneer u gebruikt maakt van een combinatie van zorg in natura (ZIN) en een persoonsgebonden budget (pgb) en u besluit om het toewijzingspercentage aan te laten passen

Contact
Neem contact op met ons zorgkantoor wanneer het gaat over een wijziging zoals hierboven staat. We informeren u dan over wat deze wijzigingen betekent voor uw budget.

De budgetgarantie is een tijdelijke regeling uit het verleden en is alleen van toepassing voor budgethouders die deze ophoging in het verleden toegekend hebben gekregen en deze nog steeds ontvangen.