Logo


 

Veelgestelde vragen PGB in ZVW

1. Waarom kennen we een PGB verpleging en verzorging in de zorgverzekeringswet?

Antwoorden veelgestelde vragen PGbB in Zvw

1. Waarom kennen we een PGB verpleging en verzorging in de zorgverzekeringswet?

Met een PGB verpleging en verzorging (PGB vv) kan iemand zelf zorg inkopen. Zorg die beter aansluit op de persoonlijke omstandigheden. De meeste zorginstellingen en leveranciers van zorg of hulpmiddelen hebben een contract met zorgverzekeraars, zij bieden zorg in natura. Andere zorgorganisaties hebben geen contract, zij bieden formele of informele zorg aan. Wanneer iemand zorg wilt van een zorgaanbieder zonder contract, dan is het mogelijk met een PGB vv zelf deze (in)formele zorg inkopen.

2. Wie stelt de indicatie voor het PGB VV?

De wijkverpleegkundige bekijkt met de zorgvrager en familie welke zorg nodig is, wat bij de situatie past en of deze zorg ook in de Zorgverzekeringswet valt. De wijkverpleegkundige kan daarbij ook advies geven over andere mogelijke  oplossingen. Al deze afspraken worden vastgelegd in een voorlopig zorgplan. Hierin staat ook  de aard, omvang en duur van de zorg.

De wijkverpleegkundige werkt volgens de regels van beroepsgroep Verpleegkundigen. Het aantal uren dat de wijkverpleegkundige indiceert (bepaalt hoeveel zorg nu nodig heeft), is de basis van het PGB.

De wijkverpleegkundige kan iermand ook doorverwijzen naar andere voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld zorg door vrijwilligers, zorg van de gemeente die staat in de WMO of zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg
De verzekering kijkt of uw zorg gefinancierd kan worden met een PGB. De wijkverpleegkundige geeft een advies t.a.v. het aantal uur dat zorg (PGB) nodig is. het aantal daadwerkelijk door de verzkering toegetsaan te declareren kan afwijken van het advies van de wijkverpleegkundige.

3. Hoe kom je aan een wijkverpleegkundige die kan indiceren?

U kunt contact opnemen met een thuiszorgorganisatie in de buurt. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij de gemeente of het sociale wijkteam. Uiteraard kan ook contact met Naar-Keuze worden opgenomen als u niet weet waar u een wijkverpleegkundige kunt vinden.

4. Hoe wordt de hoogte van mijn PGB vastgesteld?

Het PGB wordt gebaseerd op:

  • het aantal uren waarvoor de budgethouder per week aan verzorging en/of verpleging  geïndiceerd is
  • het aantal weken dat het PGB toegekend is
  • het door de zorgverzkering vastgestelde tarief. Let op! De tarieven verschillen per verzekering.

4. Kunnen alle PGB zorgverleners betaald worden met PGB Zvw?

Formele zorgaanbieders hebben een AGB-code nodig: Formele zorgaanbieders kunnen een AGB-code aanvragen bij Vektis. Zij moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen die in het reglement te vinden zijn. Het aanvragen van een AGB-code duurt ongeveer 5 werkdagen. Iedere zorgaanbieder kan een code aanvragen, zodatde budgethouder u de code kan vermelden op de factuur, wanneer hij/zij de kosten declareert.