Logo


 

Wlz indicatieprocedure

Iemand  komt mogelijk in aanmerking als hij/zij een blijvende zorgbehoefte heeft. U heeft 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig of kunt niet meer zelfstandig thuis wonen.

Als u denkt dat u(w kind/familielid) in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz, doet u schriftelijk een aanvraag bij het CIZ. U kunt dit zelf doen, of een gemachtigde kan zorg voor u aanvragen. Een gemachtigde is bijvoorbeeld iemand uit uw directe omgeving. Stuur dan een ondertekende machtiging mee. U ontvangt binnen drie werkdagen de ontvangstbevestiging.

Wat is er nodig voor een Wlz-aanvraag?
Aan een volledige aanvraag stelt het CIZ een aantal eisen. Zoals gegevens van uw zorgverzekeraar, (medische) gegevens over uw situatie en uw handtekening. Lees hier welke gegevens u samen met het aanvraagformulier moeten worden meegestuurd naar het CIZ.  Hier vindt u de indicatieprocudure

Gesprek met het CIZ
Nadat u een volledige aanvraag heeft ingediend bij het CIZ, ontvangt u (in principe) binnen zes weken een besluit. Misschien is er nog extra informatie nodig om uw aanvraag goed af te handelen. U wordt dan gebeld of uitgenodigd voor een gesprek op een van de CIZ- locaties. Ook kan het voorkomen dat de indicatiesteller op huisbezoek komt.. Uiteraard zijn mantelzorgers of een cliëntondersteuner welkom bij deze gesprekken.

Indicatiebesluit
U ontvangt het indicatiebesluit per brief. Daarin staat ook de naam van uw contactpersoon bij het CIZ. Deze zal het besluit aan u toelichten. Als u(w kind/familielid) toegang krijgt tot de Wlz, wordt het zorgkantoor hierover geïnformeerd. U(w) kind/familielid) wordt dan doorverwezen naar de Jeugdzorg/Wmo van de gemeente (begeleiding en dagbesteding) en/of zorgverzekering (persoonlijke verzorging en verpleging) In uw besluitbrief staat op welke zorg u recht heeft. U kunt daarna zelf aangeven hoe u de zorg wilt gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld via een persoonsgebonden budget (PGB) of als zorg in natura.

Rol zorgkantoor
Het CIZ geeft uw voorkeur door aan het zorgkantoor. Als u kiest voor een PGB, bepaalt het zorgkantoor of u dit krijgt. Zo ja, dan geeft het zorgkantoor aan vanaf welke datum en voor welk bedrag. Met een PGB ontvangt u een budget waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. Lees hier meer over de procedure voordat u het PGB kunt gebruiken om zorgverleners/ organisaties te contracteren.

Zorg in natura (ZIN)
Zorg in natura is de zorg en hulp die iemand krijgt van zorgaanbieders. Dit zijn bijvoorbeeld instellingen voor gehandicapten, verzorgingshuizen of verpleeghuizen. Het CIZ licht het zorgkantoor in over het indicatiebesluit. Het zorgkantoor stuurt dit bericht door naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder neemt vervolgens contact met u op en maakt met u afspraken over zorg die bij u past.

Combinatie PGB en ZIN
Het is ook mogelijk om een deel van de zorg via PGB te verzilveren en een deel in natura ( bv. dagbesteding). Dit regelt u met het zorgkantoor. Daar lees u hier meer over.