Logo


 

Veel activiteiten in 2024

Geplaatst op 04-01-2024  -  Categorie: Algemeen

Naar-Keuze is verheugd dat zij sinds 2024 in aanmerking komen voor een zgn. instellingssubsidie. Dat betekent dat we een aantal taken professioneler kunnen oppakken en meer activiteiten kunnen organiseren. De instellingssubsidie is beschikbaar voor drie hoofdthema’s waar ook Naar-Keuze zich vanaf het ontstaan als een netwerk, van de federatie van Ouderverenigingen, zich mee bezighoudt en volgens de statuten als haar taak ziet.  We hebben het dan over:

Onderlinge ontmoeting
Ervaringen delen, thematafels tijdens bijeenkomsten, digitale ontmoetingsbijeenkomsten rond bepaald thema zoals de wet zorg en dwang in kleinschalige woonvormen, -
Leden helpen leden; leden met bepaalde vraagstukken, kind/ familielid in bepaalde omstandigheid of leeftijd, worden desgewenst met elkaar in contact gebracht. - laagdrempelig - zo mogelijk regionaal: Naar-Keuze heeft al jaren een kadergroep bestaande uit goed opgeleide vrijwilligers die andere leden en potentiële leden ondersteunen bij diverse vraagstukken. Jaarlijks 5 tot 8 regionale ontmoetingsbijeenkomsten.

Informatiebijeenkomsten/ website/ nieuwsbrief
Ieder jaar vindt de jaarlijkse ledendag plaats die ook toegankelijk is voor niet leden. Tijdens de ledendag wordt veel informatie verstrekt over de actualiteit. Jaarlijks ontvangen de leden vier maal een nieuwsbrief vol actuele informatie die voor onze leden van belang kan zijn. De website wordt actueel gehouden betreffende informatie. Leden kunnen tijdesn kantoortijden elke werkdag bellen tussen 9.00 en 17.00 uur als zij vragen/ problemen hebben. Ook ontvangen wij vele mails met informatievragen. In het kader van individuele dienstverlening ontvangen wij 400 vragen per jaar.

Landelijke belangenbehartiging voor achterban
Naar-Keuze is betrokken bij allerlei landelijke issues en treedt op als stem van de leden en potentiële leden. Denk hierbij door VWS voorgestelde regel-en wetswijzigingen die direct van invloed zijn op onze achterban. Naar-Keuze heeft zitting in diverse landelijke beleidsgroepen van o.a. VWS, Netwerk ouderinitiatieven, Contacten met VGN, is lid van koepel Iederin en levert bijdrage aan platform van de 7 VG organisaties. Naar-keuze is betrokken bij Toekomstagenda VWS, items: complexe zorgvragen en clientondersteuning

Concrete activiteiten
Voor 2024 staan de volgende activiteiten gepland.  

Ledendag
De Algemene Ledenvergaderijng en ledendag staan gepland op zaterdag 13 april 2024 van 10.00 tot 15.00 uur. De locatie wordt nader bekend gemaakt. 

Regionale ledenbijeenkomst Zuid
Donderdag 29 februari van 19.30 tot 21.30 uur in Breda of directe omgeving  

Regionale ledenbijeenkomst west
Woensdag 15 mei 20204 van 19.30 tot 21.00 uur in Dordrecht of directe omgeving

Regionale ledenbijeenkomst Noordoost
Dinsdag 25 juni 2024 van 19.30 tot 21.30 uur in Assen of omgeving

Regionale ledenbijeenkomst midden
Donderdag 24 oktober 2024 van 19.30 tot 21.30 uur in Zeist

Bijeenkomst voor betrokkenen bij ouderinitiatieven met lunch zijn gepland op:

  • Zaterdag 14 september van 10.00 tot 13.00 uur Gouda of omgeving
  • Zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 13.00 uur in Driebergen
  • Zaterdag 7 december van 10.00 tot 13.00 uur in Heeze

Noteer de data vast in de agenda. Zodra er meer bekend is, ontvangt u informatie vai de mail en wordt de agenda op deze website aangepast.