Logo


 

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee iemand zelf zorg kaninkopen. Er zijn verschillende pgb's. Het pgb voor wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarom wordt het ook Zvw-budget genoemd. Uw zorgverzekeraar betaalt dit budget.Met een Zvw-budget kunt u deze zorg inkopen:

 • Wijkverpleging voor jeugd of voor volwassenen.
 • Intensieve kindzorg (IKZ) die door de zorgverzekering wordt vergoed.

Voorwaarden
Een Zvw-budget is mogelijk voor mensen die:

 • De juiste indicatie hebben.
 • Een budgetplan kunnen maken.
 • Het pgb kunnen beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dat wil zeggen: contracten afsluiten met zorgverleners, de zorg inplannen, controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden, enzovoort.
 • Nog een voorwaarde is dat u of uw kind een specifieke zorgvraag heeft. Daardoor is de zorg van een thuiszorginstelling via uw zorgverzekeraar niet geschikt.

 

Specifieke zorgvragen zijn:

 • De zorg is nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden.
 • De zorg is nodig op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld thuis en op school of op het werk, of op andere locaties.
 • De zorg is moeilijk vooraf in te plannen. Bijvoorbeeld als de hulp alleen op afroep nodig is.
 • De zorg moet 24 uur per dag beschikbaar of oproepbaar zijn.
  Er is behoefte aan vaste zorgverleners vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen.

Aanvraag
U vraagt het Zvw-budget aan bij uw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar controleert of u het aanvraagformulier goed heeft ingevuld. Uw  zorgverzekeraar kan u vervolgens uitnodigen voor een gesprek. Daarin kunt u uw pgb-aanvraag toelichten. De bedoeling is dat u een bewuste keuze maakt. De zorgverzekeraar besluit vervolgens of een pgb bij u past.

De zorgverzekeraar moet u tijdig laten weten of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Tarieven
Het Zvw-pgb kent geen vaste tarieven. Zorgverzekeraars bepalen deze tarieven zelf. Ze staan in de polisvoorwaarden en meestal op de website van de zorgverzekeraar. U kunt de tarieven vergelijken en eventueel naar een andere zorgverzekeraar overstappen.

Betalingen
Uw zorgverzekeraar betaalt uw zorgverleners uit uw budget. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening gestort. Uw zorgverzekeraar geeft hier meer informatie over.

Als budgethouder bent u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. Het is mogelijk dat u een salarisadministratie moet voeren. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan dit voor u doen. Bij een Zvw-budget is dit vrijwillig; u kunt de salarisadministratie ook zelf doen.

Geen eigen bijdrage
Voor wijkverpleging of intensieve kindzorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Verrekening met openstaande betalingen
De zorgverzekeraar mag het geld van uw pgb verrekenen met openstaande vorderingen. Een openstaande vordering is een bedrag dat u nog moet betalen aan de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld de verzekeringspremie of zorgkosten die onder het eigen risico vallen. In de praktijk komt die verrekening erop neer dat u misschien minder pgb-geld krijgt als u de rekeningen van uw zorgverzekeraar nog niet (helemaal) heeft betaald.