Logo


 

Welkom op de website van budgethoudersvereniging Naar-Keuze

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor Wlz zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-voorziening, maar ook voor jeugdzorg of verpelging/verzorging of IKZ (intensieve kindzorg) via de zorgverzekering. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen bij ons terecht. Zo informeren en adviseren wij bij vragen over het persoonsgebonden budget bij de gemeente, zorgverzkering en Wet langdurige Zorg, wonen met een PGB in een kleinschalige woonvorm, de eigen bijdrage, het indicatietraject, het beschrijven van de zorg, zorgovereenkomsten, trekkingsrecht via de SVB enz.

Foto bestuur 2015

Naar-Keuze biedt:

Ouder-oudercontacten
Ondersteuning door ervaren budgethouders
Actueel nieuws voor budgethouders via onze nieuwsbroeven en nieuwsflitsen
Elk kwartaal een Nieuwsbrief
Juridische ondersteuning, ook bij bezwaar CIZ, gemeente, zorgkantoor
Regionale informatiebijeenkomsten
Landelijke themadagen
Naar-Keuze is aangesloten bij Ieder(in)

Digitale informatie over onvrijwillige zorg

Datum: 03 september 2022
Categorie: Algemeen
Graag nodigen wij u uit voor de  digitale informatiebijeenkomst waarin u geïnformeerd wordt over veranderingen sinds 2020 in de  zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking De inleiding wordt ve...

Vragenlijst wet zorg en dwang

Datum: 08 augustus 2022
Categorie: Algemeen
Op het moment dat er zorg wordt verleend via professionele zorgverleners, dus geen familieleden die zorg geven en daarvoor worden betaald uit een PGB, is voor mensen vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking of d...

Update PGB in ouderinitiatieven

Datum: 02 juni 2022
Categorie: Wooninitiatieven
Inmiddels hebben meerdere organisaties gereageerd op de PGB brief en vooral over de passage dat wooninitiatieven in de toekomst niet langer met PGB gefinancierd kunnen worden. Vanuit VWS is al snel een reactie naar on...

Ouderinitiatieven niet langer via PGB?

Datum: 21 mei 2022
Categorie: Wooninitiatieven
Vandaag stuurde minister Helder een brief naar de Tweede Kamer. In die brief beschrijft zij onder andere welke punten zij in de komende jaren in het PGB wil veranderen. In de brief is aandacht voor de volgende onderwe...

 

 

 

 

 

Inloggen

Vereniging Naar-Keuze

Vergezicht 36
6661 RE Elst
T (0481) 374589
neemegla.[antispam].@naar-keuze.nl