Logo


 

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugd en volwassenen met een ziekte, beperking en/of psychiatrische aandoening die thuis wonen. Dit is geregeld in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Waar u precies moet zijn voor ondersteuning, verschilt per gemeente. In veel gemeenten is er een Wmo-loket, een (sociaal) wijkteam en/of een jeugdteam. 

Wmo-loket

Het Wmo-loket is hét aanspreekpunt voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente. Het Wmo-loket is een plek waar u langs kunt gaan, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of op een andere locatie. In het Wmo-loket kunnen verschillende organisaties samenwerken. 

Wijkteam en jeugdteam

Steeds meer gemeenten hebben (sociale) wijkteams. Ze richten zich op preventie (het voorkomen van problemen) en een betere sfeer en samenwerking in de buurt. Het team bestaat uit verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers. Heeft u ondersteuning nodig in het dagelijks leven, zijn er opstapelende problemen in uw gezin of heeft uw kind jeugdhulp nodig? Als er een wijkteam in uw buurt is, kunt u daar terecht. Sommige gemeenten hebben een speciaal jeugdteam voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. 

De medewerkers kunnen ook op eigen initiatief bij u langs komen, of op verzoek van buren, familie, een leerkracht, een sportcoach, enzovoort. 

In het wijkteam zijn vaak hulpverleners betrokken. Zij zelf korte, lichte ondersteuning bieden. Ze helpen mensen zo nodig om in te zien wat nodig is om bijvoorbeeld zelfstandig te blijven wonen of om beter te functioneren in de maatschappij. De wijkteams regelen eventueel ook de noodzakelijke zwaardere hulp of de toegang daartoe.

Verschillende namen

De namen van Wmo-loketten en wijkteams verschillen per gemeente. U kunt bij uw gemeente navragen waar u moet zijn als u of uw kind-ondersteuning nodig heeft. 

Jeugdwet