Logo


 

Indicatie Jeugdzorg

Voor jeugdhulp en ondersteuningsvragen kunt u terecht bij uw eigen gemeente.

Jeugdhulpplicht

Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. Daarmee zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:

  • Advies geven: samen met de jeugdige nagaan welke hulp het beste past.
  • Keuze maken: samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen.
  • Toeleiding: ervoor zorgen dat de gekozen hulp ook daadwerkelijk beschikbaar is.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit goed wordt georganiseerd. Zij hoeven niet alles zelf uit te voeren, maar kunnen daarvoor deskundige organisaties inschakelen.

Waar kunt u terecht?

Hoe de jeugdhulp wordt georganiseerd, verschilt per gemeente. In veel gemeenten regelt het sociaal wijkteam de toegang tot jeugdhulp. In het sociaal wijkteam werken deskundigen die samen met ouders en kinderen kijken wat de hulpvraag is en wat de beste oplossing is.

In andere gemeenten biedt een jeugdteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) toegang tot jeugdhulp.

U kunt bij uw eigen gemeente navragen hoe de toegang geregeld is. 

Verwijzing via arts

Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Dit staat de Jeugdwet en dit geldt in alle gemeenten. Met een verwijzing van een arts is jeugdhulp rechtstreeks toegankelijk, er is dan geen indicatiestelling door de gemeente nodig.