Logo


 

In ons huishoudelijk regelement is geregeld op welke wijze u uw lidmaatschap kunt opzeggen. Letterlijk staat hier:

Artikel 3

  1. Het opzeggen van lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk ( of per mail) te geschieden voor 1 november van enig kalenderjaar. 
  2. Het lidmaatschap eindigt dan aan het einde van het kalenderjaar.
  3. Zolang een lid als zodanig staat ingeschreven is hij gehouden aan zijn verplichtingen.

Concreet betekent dit dat u voor 1 november moet opzeggen voor het opvolgende jaar. U kunt uw lidmaatschap per mail opzeggen. Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw opzegging per post.