Logo


 

Schoolgaande leerlingen 18+ hebben recht op Wajong

Geplaatst op 11-05-2016  -  Categorie: Algemeen

De Tweede Kamer stelt dat schoolgaande leerlingen (18+) die géén arbeidsvermogen hebben en Wajong-gerechtigd zijn ook daadwerkelijk Wajong moeten kunnen ontvangen als ze nog schoolgaand zijn! Dat staat in de motie Siderius die op 12 april 2016 is aangenomen.

Recent nog gaf staatssecretaris Klijnsma aan dat het onmogelijk is een uitkering te ontvangen als er ook sprake is van inschrijving in het onderwijs. De Tweede Kamer geeft dus nadrukkelijk aan, dat zij dit moet herstellen. We zijn dan ook erg benieuwd wat staatsecretaris Klijnsma met deze motie gaat doen.

De onderwijsinspectie gaf in 'de Staat van het Onderwijs' aan dat het zo maar zou kunnen zijn, dat een flink aantal leerlingen vroegtijdig het onderwijs om deze reden verlaat.
De inspectie schrijft hierover:

Minder achttienjarigen in speciaal onderwijs
In het voortgezet speciaal onderwijs zien we ook een daling van het aantal leerlingen van achttien jaar en ouder. Hoe komt dat? Samenwerkingsverbanden geven voor deze leerlingen minder vaak een toelaatbaarheidsverklaring af, maar het is nog niet duidelijk of dit de oorzaak van de afname is. Een aantal scholen geeft aan dat meer achttienjarige leerlingen van school gaan sinds de invoering van de Participatiewet en de beperking van de instroommogelijkheden voor de Wajong. Jongeren die op school zitten, komen namelijk niet in aanmerking voor een Wajong-uitkering, terwijl ouders zelf de zorgverzeke­ring moeten betalen voor hun kinderen van achttien jaar en ouder. Voor een aantal ouders is dit aanleiding om hun kind vanaf dat moment thuis te houden of te zoeken naar een plaats in de dagbesteding voor volwassenen.