Logo


 

Regeerakkoord: veranderingen eigen bijdrage

Geplaatst op 05-11-2017  -  Categorie: Algemeen  -  Bron: CAK

Dinsdag 10 oktober 2017 heeft Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Het nieuwe kabinet heeft een aantal plannen om de zorg en ondersteuning te veranderen. Voor de meeste veranderingen zijn aanpassingen van de wet nodig.

Voornemens Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Iedereen betaalt een vaste eigen bijdrage voor Wmo: € 17,50 euro per vier weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen, vermogen en het gebruik. Dus iedereen betaalt evenveel. Of dit gevolgen heeft voor mensen die in gemeenten wonen die nu helemaal geen eigen bijdrage betalen of een lagere eigen bijdrage dan het wettelijk minimum omdat de eigen bijdrage in het kader van minimabeleid is gewijzigd, is onbekend. VWS verwacht dat gemeenten beleidsvrijheid houden om eventueel bepaalde groepen een lagere of geen eigen bijdrage CAK op te leggen. Het kabinet heeft het voornemen is om deze wijziging per 1 januari 2019 in te laten gaan

Beschermd wonen
Bij de eigen bijdrage voor beschermd wonen (RIBW) telt vermogen minder zwaar mee. De vermogensbijtelling verandert van 8% naar 4%. Heeft u vermogen zoals spaargeld? Dan betaalt u dus mogelijk minder eigen bijdrage. Het kabinet heeft het voornemen is om deze wijziging per 1 januari 2019 in te laten gaan.


Voornemens Wet langdurige zorg (Wlz)
Bij de eigen bijdrage voor de Wlz telt vermogen minder zwaar mee. De vermogensbijtelling verandert van 8% naar 4%. Heeft u vermogen zoals spaargeld? Dan betaalt u dus mogelijk minder eigen bijdrage. Het kabinet heeft het voornemen is om deze wijziging per 1 januari 2019 in te laten gaan

Aanpassing lage eigen bijdrage
Er komt een aanpassing in de berekening van de lage eigen bijdrage. Nu telt 12,5 % van het bijdrage plichtig inkomen mee voor de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage. Dat wordt 10 %. Hierdoor wordt de lage eigen bijdrage voor veel mensen lager. Het kabinet heeft het voornemen is om deze wijziging per 1 januari 2018 in te laten gaan.