Logo


 

Hulpverlener met woonwerk verkeer en bruto loon? Pas op! U betaalt te veel belasting

Geplaatst op 22-03-2017  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Dorien Kloosterman

BelastingdienstEnkele leden van Naar-Keuze meldden dat,  voor hun hulpverleners die een brutoloon ontvangen van de SVB en woon-werkverkeer de SVB,  het verkeerde jaarbedrag aan de belastingdienst heeft doorgegeven. Het woonwerk verkeer is niet belastingplichtig, maar wordt toch opgegeven aan de belastingdienst. Hierdoor wordt er veelal wel belasting betaald over het woonwerk verkeer, terwijl de hulpverlener bij zijn aangifte, het bedrag dat hij/zij aan woonwerk verkeer van het totale bedrag dat is aangegeven, zou moeten aftrekken. Tegenwoordig worden de jaaropgave rechtstreeks aan de belastingdienst doorgegeven en staan vaak al vermeld op de belastingaangifte als men deze verder wil invullen.

In reactie op onze vragen antwoord de SVB als volgt;

"De SVB geeft inderdaad niet (bij betalingen buiten de salarisadministratie om) door aan de belastingdienst welk deel van de vergoeding bestaat uit het loon en welk deel uit reiskostenvergoeding. Dat zijn ook de afspraken die we landelijk met de belastingdienst hebben gemaakt. De belastingdienst weet dus dat een deel van de vergoeding zou kunnen bestaan uit een reiskostenvergoeding. Wellicht zijn individuele belastingambtenaren hier niet van op de hoogte.

Ik heb intern nagevraagd waarom de SVB hier geen onderscheid in maakt. Dat heeft ten eerste er mee te maken dat wij die gegevens in lang niet alle gevallen vastleggen in ons systeem. Wij betalen hele bedragen uit, dus inclusief eventuele reiskosten. En we geven sec door aan de belastingdienst welke bedragen er zijn overgemaakt. Daarnaast zijn de belastingregels rondom reiskosten complex en weten wij nooit in welke situatie de zorgverlener precies zit. Wij kunnen niet voor deze zorgverleners bepalen welk deel van de vergoeding belastbaar is en welk deel niet. Dat maakt het voor ons niet mogelijk om de reiskosten los van het loon door te geven aan de belastingdienst.

Natuurlijk is het vervelend als de zorgverlener hier extra rompslomp van heeft. Toch zal de zorgverlener hier zelf over moeten communiceren met de belastingdienst. Of moeten kiezen voor de salarisadministratie. In dat geval maken we wel een onderscheid bij de opmaak van de loonstroken, en geven we de bedragen ook gescheiden door aan de belastingdienst. De zorgverlener waar wij geen belastingafdracht voor verrichten kan zelf bij zijn belastingopgave een onderscheid maken tussen reiskostenvergoeding en loon. De afspraken daarover zijn tenslotte ook tussen de zorgverlener en de budgethouder gemaakt."

Uiteraard legen wij deze situatie ook voor bij VWS, maar voor nu geldt dat in de jaaropgave die de SVB verstrekt en doorgeeft aan de belastingdienst, ook het woonwerk verkeer is opgenomen en de hulpverlener dat zelf in mindering moet brengen als hij/zij aangifte doet.