Logo


 

Hoe kiest u uw zorg

Geplaatst op 16-09-2016  -  Categorie: Algemeen

Welke keuzes maken mensen precies als het gaat om hun zorg? En op basis waarvan kiezen mensen? Of valt er überhaupt weinig te kiezen in de zorg?

Het krijgen van de juiste zorg is belangrijk. Immers, met de juiste zorg kunt u uw leven goed – of in ieder geval zo goed mogelijk - voortzetten. Maar om die juiste zorg te kunnen krijgen, is het erg belangrijk dat op het juiste moment de juiste keuzes gemaakt (kunnen) worden. 

Deelnemers gezocht
Ieder(in), waar Naar-Keuze bij aangesloten is, zoekt mensen (familieleden)  wie willen meewerken aan dit onderzoek. Wilt u meedoen, dan kunt zich opgeven voor een persoonlijk gesprek (bij u thuis of op een locatie van uw keuze) en/of voor een groepsgesprek. 

Het gesprek zal onder andere gaan over of en hoe u een bepaalde aanbieder heeft gekozen, of dat u ervoor heeft gekozen om een PGB te gebruiken om zelf zorg in te kopen, of u daarbij gebruik heeft gemaakt (kunnen maken) van cliëntondersteuning, hoe u de zorg en ondersteuning realiseert en of u daar tevreden over bent, etc.

Wanneer?
De persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken zullen tussen september en december 2016 plaatsvinden. De data, tijden en locatie van de groepsgesprekken zijn nog niet vastgesteld. 

Wie kan meedoen?
Heeft uw familielid levenslang zorg en ondersteuning nodig of  én heeft u na 1 januari 2015 (opnieuw) een keuze voor zorg gemaakt, dan kunt u meedoen aan dit onderzoek. Het kan gaan om allerlei soorten zorg. U heeft bijvoorbeeld voor zorg moeten kiezen omdat:

  • iemand voor het eerst zorg en ondersteuning nodig had,
  • de zorg vroeger betaald werd uit AWBZ, maar nu door de gemeente en/of zorgverzekering,
  • de zorgbehoefte gewijzigd is, 
  • iemand wilde of moest verhuizen, 
  • iemand van school kwam en naar dagbesteding ging,
  • de dagbesteding niet langer passend was, 
  • etc

Het gaat niet alleen om zorg van zorgaanbieders, maar ook om zorg die u krijgt van mantelzorgers, ingekocht wordt met een PGB  bij thuis of in een kleinschalige woonvorm enz. Dus om zorg die loopt via de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekering. Wij zijn vooral op zoek naar familieleden van kinderen tot 18 jaar die een levenslange zorgvraag hebben.

Wat doet Ieder(in) met de resultaten?
Resultaten van dit onderzoek zal Ieder(in) gebruiken bij de lobby voor goede zorg en ondersteuning op maat. Daarnaast wordt op basis van de resultaten voorlichtingsmateriaal gemaakt voor mensen die (ook) op het punt staan een keuze te maken in de zorg.

Meedoen?
Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Hier kunt u zich aanmelden (en alvast een paar vragen beantwoorden).

Ieder(in) voert dit onderzoek uit met de Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) en LPGGz in opdracht van het Ministerie van VWS.