Logo


 

Eigen bijdrage MPT omlaag

Geplaatst op 08-11-2016  -  Categorie: Wooninitiatieven

De eigen bijdrage in de Wlz voor mensen met een Modulair Pakket Thuis (MPT) die minder dan 20 uur zorg per maand afnemen gaat omlaag. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op Prinsjesdag werd al aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd.

Eigen bijdrage Wlz
Met het MPT neem je zorg af via zorg in natura bij terwijl je zelf de woonlasten en levensonderhoud betaalt. Het is hierbij ook mogelijk om een combinatie met het pgb te hebben. Per 1 januari van dit jaar is de eigen bijdrage in de Wlz vastgesteld voor mensen die  zorg ontvangen via MPT. Dat kan ook in een wooninitiatief zijn, maar veelal zullen de uren zorg per maand dan hoger zijn dan 20 uur.  Gebleken is dat voor mensen die weinig zorg afnemen de eigen bijdrage in geen verhouding staat tot de kostprijs en het een prikkel kan zijn voor minder inzet van mantelzorg. De staatssecretaris vindt dit ongewenst en heeft laten weten dat cliënten met alleen een MPT die minder dan 20 uur zorg per maand ontvangen teruggaan naar een minimale eigen bijdrage van € 23 per maand. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht vanaf januari 2016 ingevoerd.