Logo


 

Coronamaatregelen deels verlengd

Geplaatst op 29-06-2020  -  Categorie: Algemeen

De coronamaatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer veel meer mogelijk, zolang de richtlijnen van het RIVM aangehouden worden. Ook voor mensen met een persoonsgebonden budget en hun zorgverleners veranderen de maatregelen die het ministerie van VWS in april nam om de pgb-zorg en ondersteuning door te kunnen laten gaan tijdens de coronacrisis.

Betalen niet-geleverde zorg stopt

Voor alle soorten pgb’s (Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw) geldt dat niet-geleverde zorg vanaf 1 juli 2020 niet meer doorbetaald en gedeclareerd kan worden. Er zijn nog een paar uitzonderingen hierop. Ingeplande, niet-geleverde zorg van vóór 1 juli kan na die datum nog wel gedeclareerd worden. Lees hier over de voorwaarden en de administratie bij het doorbetalen van niet-geleverde zorg.

Uitzonderingen

Er is een aantal uitzonderingen benoemd, waarin nog mag worden doorbetaald voor niet-geleverde zorg. Hier worden de bestaande maatregelen dus verlengd, inclusief de voorwaarden voor budgethouders en zorgverleners die hieraan zijn verbonden:

Dagbesteding in de gehandicapten- en ouderenzorg (Wlz) mag ook na 1 juli nog gedeclareerd en betaald worden als deze niet-geleverd is, inclusief het vervoer naar en van de dagbesteding. Deze verlenging geldt tot en met 31 juli 2020. Dit betreft dus alleen dagbesteding en vervoer en geen ambulante begeleiding of logeren. Vanaf 1 juli kan dat niet meer worden betaald als de zorg niet is geleverd. 

Zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige woon- en ouderinitiatieven (Wlz) mag ook na 1 juli nog gedeclareerd en betaald worden als deze niet geleverd is. Deze verlenging geldt tot en met 31 juli 2020.

Extra kosten vanwege corona (EKC)

De maatregel voor vergoeding van extra kosten vanwege corona (EKC) wordt verlengd. Voor de Wlz-pgb geldt dat al goedgekeurde EKC-aanvragen automatisch met een maand worden verlengd, tot 1 augustus 2020. Budgethouders hoeven hier niets voor te doen. Budgethouders die al een aanvraag hebben ingediend en nog wachten op een beslissing van het zorgkantoor, hoeven ook geen nieuwe aanvraag te doen. Goedkeuring geldt automatisch tot en met 31 juli 2020.

Nieuwe aanvraag indienen voor extra zorg na 1 augustus 2020
Budgethouders die ná 1 augustus 2020 toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een nieuwe EKC-aanvraag bij gemeente of zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding van meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2020.

 

Heeft u vragen of wilt u advies?

Schroom niet om contact op te nemen. mail met neemegla.[antispam].@naar-Keuze.nl