Logo


 

Bijhouden niet geleverde zorg in verband met corona

Wij hebben u geïnformeerd dat u tijdens de Coronacrisis ook de zorg die niet geleverd is, gewoon kunt doorbetalen. Dat is belangrijk om te voorkomen dat uw zorgverleners in de problemen komen en de zorg na de Coronacrisis ook gewoon weer kan verder gaan. Anders zouden er bv. dagbestedingsinitiatieven om kunnen vallen. Al eerder hebben we aangegeven dat het wel de bedoeling is dat u de niet-gewerkte uren/ dagdelen bijhoudt. Daar zou nog een formulier voor worden ontwikkeld. Dat formulier is er nu.

Het ministerie van heeft een formulier ontwikkeld voor budgethouders die op basis van de Wlz, Wmo 2015 en de Jeugdwet met PGB zorg inkopen. Er is een apart formulier voor de zorgverzekeringswet.

Belangrijke aandachtspunten;

  1. Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 maart tot 1 juni 2020. In het geval van verlenging van de maatregel, worden budgethouders geïnformeerd via de bekende kanalen.
  2. Voor elke zorgverlener/zorgorganisatie moet een apart formulier ingevuld worden.
  3. Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
  4. U kan zelf bepalen wat handig is om de uren te registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totaalaantal uren maar klopt met de declaraties.
  5. Bewaar een kopie voor uw eigen administratie. Hier kan later om gevraagd worden door zorgkantoor of gemeente.

Bij het indienen van de declaraties of facturen, betaalt u zowel de uren/dagdelen zorg die wel geleverd zijn als de uren/dagdelen zorg die niet geleverd zijn. Normaal gesproken mag dit niet, nu wel. Het is dus belangrijk dat u zelf goed bijhoudt wel zorg wel en welke zorg niet is geleverd. Veel zorgverleners/ zorgorganisaties geven ook aan op de factuur wat geleverde zorg en wat zgn. Corona-uren zijn. Dat kunt u ook vragen aan de zorgverlener. De zorgkantoren en gemeenten kunnen deze administratie opvragen bij de budgethouder of gewaarborgde hulp. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Hoe beter de registratie nu, hoe makkelijker het straks is de totaaluren te verantwoorden.

Als u niet bijhoudt wat er wel/niet is geleverd, gaan zorgkantoren en gemeenten er vanuit dat alle zorg geleverd is. In dat geval kunt u ook geen aanspraak maken op Extra Kosten Corona. Immers; dan dan is uw huidige budget voldoende.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht; neem gerust contact met ons op.