Logo


 

Coronamaatregelen budgethouders verlengd tot en met 30 juni

Geplaatst op 28-05-2020  -  Categorie: Algemeen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de coronamaatregelen voor houders van een persoonsgebonden budget met een maand verlengd. Het ministerie maakte begin april maatregelen bekend om budgethouders en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. Aanvankelijk liepen deze maatregelen van 1 maart tot en met 31 mei 2020, maar net al bij de maatregelen voor zorg in natura, is besloten de maatregelen met een maand te verlengen, tot en met 30 juni 2020.

Nederland is stap-voor-stap de lockdown aan het afbouwen. Daarmee kan ook de zorg vanaf 1 juni weer opgestart gaan worden, en zal naar verwachting vanaf 1 juli weer grotendeels beschikbaar zijn. Uiteraard blijven de richtlijnen van het RIVM leidend voor het verlenen van veilige zorg.

 

Maatregelen
De coronamaatregelen voor budgethouders bestaan uit het inkopen van extra uren, het inzetten van vervangende of duurdere zorg en het doorbetalen van niet-geleverde zorg.

 

Toegekende toeslag: automatisch verlengd
Budgethouders met een goedgekeurde of lopende aanvraag voor de toeslag vanwege corona, hoeven de toeslag niet opnieuw aan te vragen:

  • Toekenningen: budgethouders van wie de aanvraag voor vervangende of extra zorg al is goedgekeurd, hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen. De toekenning wordt automatisch verlengd tot en met 30 juni 2020. U ontvangt van het zorgkantoor een nieuwe toekenningsbeschikking.
  • Lopende aanvragen: budgethouders die een aanvraag hebben ingediend en nog wachten op een beslissing van het zorgkantoren, hoeven ook geen nieuwe aanvraag te doen. Goedkeuring geldt automatisch tot en met 30 juni 2020.
  • Nieuwe aanvragen: budgethouders die nog niet eerder een aanvraag hebben ingediend worden verzocht om contact op te nemen met het zorgkantoor.

Doorbetalen niet-geleverde zorg
Eén van de overheidsmaatregelen bestaat uit het doorbetalen van zorg, ook als deze niet geleverd is. De periode waarvoor dat geldt is ook verlengd tot en met 30 juni 2020. Belangrijk hierbij:

  • De zorg wordt weer gestart volgens de richtlijnen van het RIVM, maar is in juni waarschijnlijk niet meteen weer volledig. Het blijft belangrijk de zorg die niet wordt geleverd maar wel wordt gedeclareerd, te blijven registeren. Zie: Nieuwsbericht niet-geleverde zorg registeren. Deze kosten mogen alleen gedeclareerd worden als het gaat om geplande zorg die de budgethouder niet ontvangt vanwege de RIVM-maatregelen.
  • Zorgaanbieders die in mei en juni (deels) gestart zijn met het leveren van zorg, zoals dagbesteding, vermelden duidelijk (indien mogelijk) op de facturen welke zorg wel en niet is geleverd. Dit kan dus afwijken van de facturen over de maanden maart en april 2020.
  • Start de zorg die budgethouders eerder declareerden en registreerden als ‘niet-geleverd’ weer op? Dan kunnen budgethouders stoppen met de registratie. 

Formulier niet geleverde zorg een aanvraagformulier Extra Kosten Corona

Hier vindt u de formulieren voor het aanvragen van de toeslag voor extra kosten vanwege het coronavirus en hier vindt u het formulier voor het registeren van niet-geleverde zorg.

Neem altijd contact met ons op als u vragen hebt.