Logo


 

Algemeen Overleg over PGB

Geplaatst op 30-12-2016  -  Categorie: Zvw  -  Bron: zorgvisie

Verzekeraars willen aparte commissie voor controle pgb’s
Zorgverzekeraars gaan een commissie instellen die indicaties voor het persoonsgebonden budget (pgb) nog eens extra controleren. Dat is een van de besluiten die genomen zijn tijdens het Algemeen Overleg over het pgb van vorige week  woensdag in de Kamer. De commissie moet er voor zorgen dat verzekeraars geen pgb’s afgeven aan indicaties die ze ‘niet pluis’ achten.

Normaliter wordt een onafhankelijke indicatiestelling nooit in twijfel getrokken. Maar in het geval van pgb’s in de Zorgverzekeringswet, zijn verzekeraars indicaties tegen gekomen die ze niet helemaal vertrouwen. Dat leidt er toe dat clienten langer in onzekerheid zitten en soms verzekeraars het advies van de wijkverpleegkundige naast zich neerleggen omdat er te veel uren/ pgb zou worden toegekend.

Bedenkingen
Of er er werkelijk veel indicaties onterecht te hoog worden afgegeven aan budgethouders, is maar de vraag. Waarschijnlijk zal een dergelijke commissie tot de conclusie komen dat het maar om een kleine groep gaat.

Herindicaties
Een ander opvallende discussie tijdens het AO trekkingsrecht van afgelopen week,  ging niet over hoe verzekeraars het pgb uitvoeren maar over gemeenten. Bij een aantal gemeenten is het pgb het ondergeschoven kind, De optie voor het pgb wordt vaak totaal verzwegen. Daarom heeft Linda Voortman van GroenLinkshet kabinet verzocht een onderzoek te starten naar de 1,2 miljard euro aan zorgbudget dat bij gemeenten op de plank is blijven liggen. De vraag is of het feit dat 30.000 budgethouders hun pgb zijn verloren na de laatste ronde van herindicaties in de Wmo daar verband mee houdt.

Portaal bouwen
Ten slotte werd tijdens het debat helder dat zorgverzekeraar DSW en Vecozo definitief het nieuwe gebruikersportaal gaan bouwen voor het pgb. Waarschijnlijk betekent dit dat de SVB de betalingen zal blijven verrichtten, maar dan zal de SVB wel sterk inkrimpen omdat ze veekl minder taken hoeven te verrichten.