Logo


 

Actieplan PGB naar Tweede Kamer

Geplaatst op 21-12-2018  -  Categorie: Algemeen

actie-planHet persoonsgebonden budget (pgb) is een prachtig instrument voor mensen die zorg of ondersteuning op maat nodig hebben. Maar het beheer is ook behoorlijk complex. Dat kan leiden tot onbedoelde fouten en soms ook misbruik. Daarom neemt het ministerie van VWS maatregelen. Er is een aantal afspraken gemaakt, samen met landelijke organisaties. Naar-Keuze is niet betrokken geweest bij de samenstelling van de PGB-agenda. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat er betere voorlichting over PGB moet komen. In de Agenda pgb die naar de Tweede Kamer is gestuurd staat bijvoorbeeld dat er betere voorlichting komt. En dat gemeenten en zorgkantoren straks aan de hand van een inschatting van de taken, kennis en vaardigheden zullen beoordelen of iemand geschikt is om een pgb te beheren.

 

 

Daarnaast komen er meer mogelijkheden om eerder en harder in te kunnen grijpen bij vermoedens van fraude. De pakkans moet omhoog en daarom breiden we de opsporings- en vervolgingscapaciteit van de Inspectie SZW uit met ongeveer 20 fte. Het credo is: Geld voor de zorg, moet gewoon naar de zorg. En kwetsbare mensen mogen nooit in een positie komen waarin er misbruik van hen kan worden gemaakt. Voor mensen die een pgb kunnen en willen beheren moet het gebruik juist eenvoudiger worden. De administratie voor budgethouders wordt minder, onder andere door de overgang naar een nieuw systeem voor declaraties. De agenda bestaat uit zeven thema’s:

  1. Voorlichting en toerusting
  2. Pgb-vaardigheid en verantwoordelijkheid
  3. Indicatiestelling
  4. Collectieve woonvormen
  5. Informele zorg
  6. Administratieve lastenverlichting
  7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus

Naar-Keuze zal waar mogelijk betrokken (willen) worden bij de uitvoering van deze PGB-agenda.