Logo


 

Logeren

Logeeropvang betalen uit een pgb

Logeren bestaat uit 2 onderdelen:

  • het korte verblijf in de logeervoorziening;
  • de zorg die u op die locatie krijgt.

Heeft u een persoonsgebonden budget voor Wlz-zorg? De kosten voor de zorg kunt u altijd uit uw pgb betalen. U kunt de kosten voor het verblijf ook uit uw pgb betalen als u logeert in een logeervoorziening. Daarin moet sprake zijn van een veilige woon- en leefomgeving waar u samenhangende zorg afneemt. Samenhangende zorg wil zeggen dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren; u hoeft dus geen extra zorg van buiten de logeeropvang in te kopen tijdens het logeren.

Logeeropvang buiten de EU is niet mogelijk. Het is ook niet de bedoeling dat het regulier logeren bij opa’s en oma’s en andere familieleden wordt vergoed uit het pgb. Als een familielid logeeropvang aanbiedt die voldoet aan de normen van beschermende woonomgeving en samenhangende zorg dan mag u het verblijf wel uit het pgb bekostigen.