Logo


 

Ledeninformatie

wijzigen van gegevens, opzeggen lidmaatschap
Doorgeven van adreswijzigingen en e-mailadressen
Vul het wijzigingsformulier in.
 

Betalen contributie

De contributie wordt zoveel mogelijk via automatische incasso geïnd. Wanneer wij niet over een machtiging om de contributie via automatische incasso te incasseren, beschikken kunt u het formulier downloaden, invullen en opsturen naar het secretariaatsadres van Naar-Keuze. De contributie voor 2016 is € 37,50. Wanneer u een automatische incasso heeft afgegeven krijgt u € 2,50 korting.

ING bankrekeningnummer


NL09 INGB 0003962793 t.n.v. NAAR-KEUZE te BORNE

Opzeggen lidmaatschap Naar-Keuze


Artikel 3 van huishoudelijk reglement vastgesteld tijdens ALV op 27 september 2008

Het opzeggen van lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk (of per mail) te geschieden voor 1 november van enig kalenderjaar.
Het lidmaatschap eindigt dan aan het einde van het kalenderjaar.
Zolang een lid als zodanig staat ingeschreven is hij gehouden aan zijn verplichtingen.
U ontvangt per mail/een schrifetelijk bevestiging van uw opzegging.

 
Postadres

Naar-Keuze
Vergezicht 36
6661 RE ELST