Logo


 

geld

Maatregelen energiekosten compensatie

Veel mensen met een beperking en hun ouders hebben grote financiële zorgen door snel gestegen en onvoorspelbare energiekosten. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen en/of aangekondigd om mensen te compenseren voor de sterk gestegen energieprijzen. Hoewel nog niet voldoende, kunnen de huidige maatregelen (deels) helpen. Daarom geven wij hieronder een overzicht van regelingen om energiekosten te compenseren. We maken daarbij onderscheid tussen compensatie via landelijke regelingen, via de zorgverzekeraar, via de belastingaftrek en via de gemeente.

Compensatie via landelijke regelingen

Landelijk zijn er verschillende maatregelen aangekondigd voor 2023. Dat zijn het energieplafond en het tijdelijk noodfonds energie:

Het energieplafond

Het energieplafond zorgt ervoor dat je de overheid garant staat voor een maximumbedrag voor elektriciteit en gas. Dit geldt tot een bepaalde hoeveelheid verbruik. Zit je daarboven? Dan betaal je het gewone tarief van je contract.
Hier lees je meer over het energieplafond.
Voor blokaansluitingen, zoals ouderinititatieven, is recent een ‘contouren regeling’ bekend gemaakt. Ook deze woningen worden gecompenseerd. Hoe de regeling er precies uit komt te zien, wordt later dit jaar bekend gemaakt.
Lees hier alvast de brief over de contouren regeling.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het kabinet heeft aangekondigd het Tijdelijk Noodfonds Energie te ondersteunen. Dit fonds is bedoeld voor huishoudens met hoge energiekosten. De precieze voorwaarden om in aanmerking te komen worden op dit moment uitgewerkt en naar verwachting in januari bekend gemaakt. Uit een kamerbrief blijkt dat het fonds zich voornamelijk gaat richten op huishoudens met een inkomen tot ongeveer 200% sociaal minimum. Dat is twee keer een bijstandsuitkering.
Lees hier meer over het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Compensatie via de zorgverzekeraar

Van een klein aantal hulpmiddelen worden de verbruikskosten vergoed. Dit betreft kosten van chronische thuisbeademing, zuurstofapparatuur en de thuisdialyse. De vergoeding die wordt geboden verschilt per zorgverzekeraar. Voor het deel dat de zorgverzekeraar niet vergoed, kun je nog gebruik maken van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten.

Compensatie via de fiscale aftrek specifieke zorgkosten

Als de kosten voor een hulpmiddel aftrekbaar zijn, dan zijn ook de kosten voor het gebruik van dat hulpmiddel aftrekbaar. Denk aan stroomkosten. Je moet al deze kosten wel goed kunnen onderbouwen.

Als je door je aandoening of handicap vaker moet wassen waardoor je ook meer stroom gebruikt kun je wellicht in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor extra kosten kleding en beddengoed.
Kijk voor meer informatie op meerkosten.nl – Hulpmiddelen.

Compensatie via de gemeente

Ook via de gemeente zijn er verschillende manieren om gecompenseerd te worden voor extra hoge energiekosten. Gemeenten hebben zelf de vrijheid om te kiezen welke compensaties zij op welke manier en met welke hoogte aanbieden. Daarom is het belangrijk goed bij je gemeente na te vragen waar je recht op hebt. Ook als je niet voor compensatie in aanmerking komt volgens de beleidsregels van je gemeente, maar je wel financiële problemen hebt, dan is de gemeente verplicht om maatwerk te bieden en te kijken hoe ze jou kunnen helpen. Hieronder lichten wij hier de volgende compensatiemogelijkheden toe: Energietoeslag, bijzondere bijstand, tegemoetkoming vanuit de Wmo, Noodfonds.

Energietoeslag

Van de gemeente krijgen inwoners met een laag inkomen ook in 2023 een energietoeslag. De richtlijn is 1300 euro voor 2023. Maar precieze bedragen en voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen per gemeente.

Bijzondere bijstand

Veel gemeenten hebben inmiddels geregeld dat je bijzondere bijstand kan aanvragen voor sterk gestegen energiekosten. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van de voorwaarden die jouw gemeente stelt aan het toekennen van de bijzondere bijstand. Veel, maar niet alle, gemeente hanteren een inkomensgrens en een vermogensgrens.

Tegemoetkoming vanuit de Wmo

Veel gemeenten bieden via de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een tegemoetkoming voor meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten.
Hier is een voorbeeld van gemeente Arnhem.

Noodfonds (vanuit de gemeente)

Een aantal gemeenten hebben ook een noodfonds ingesteld om burgers de winter door te helpen.
Hier vind je een voorbeeld van gemeente Maastricht.

Hoe kun je erachter komen wat de regels in jouw gemeente zijn?

Als je niet precies weet hoe het in jouw gemeente is geregeld, waar je recht op hebt of hoe je de energietoeslag kunt aanvragen, dan kun je je gemeente bellen of naar het gemeentehuis gaan. Ook kun je kijken op de website van je gemeente. Daar staat de informatie over de energietoeslag meestal op de eerste pagina. Kun je het toch niet vinden, zoek dan in de website via de zoekfunctie en typ ‘energietoeslag’ in.

Vraag hulp!

Het aanvragen van inkomensondersteuning is soms moeilijk en ingewikkeld. Dan is het belangrijk om hulp te krijgen bij het aanvragen. Neem gerust contact op als u graag ondersteuning wil omdat de regels ingewikkeld zijn of omdat u niet in aanmerking lijkt te komen voor extra ondersteuning.