Logo


 

Aan welke voorwaarden moet een factuur die ik van mijn zorgverlener krijg, voldoen voordat de factuur wordt goedkeurd door de SVB?

 

 1. Vermeld uw naam, burgservicenummer (BSN) en uw klantnummer als u al klant bent.
 2. Beschrijf de geleverde zorg.
 3. Gebruik de afgesproken tarieven en blijf binnen de looptijd van de zorgovereenkomst.
 4. De declaraties moeten kloppen met de afspraken die in de zorgovereenkomst staan.
 5. Het moet duidelijk zijn op welke dagen en uren uw zorgverlener heeft gewerkt.
 6. Vermeld duidelijk uit welk budget uw zorgverlener betaald moet worden.
 7. U moet de naam en het BSN van de zorgverlener óf de naam, adres en het KvK-nummer van de zorginstelling vermelden.
 8. De declaratie of factuur moet ondertekend zijn door u of uw vertegenwoordiger. Dit hoeft niet wanneer u de declaratie of factuur indient via Mijn PGB.
 9. Op de factuur moeten een factuurnummer en een factuurdatum staan.
 10. Wanneer er BTW wordt gerekend: vermeld het BTW-nummer van de zorgverlener of de zorginstelling.
 11. U kunt pas declareren als de declaratie-periode is verstreken; dus altijd achteraf. Na afloop van de periode van de geleverde zorg, heeft uw zorgverlener een termijn van 6 weken om een factuur bij u in te dienen. Vervolgens heeft u 4 weken de tijd om de declaratie bij ons in te dienen.