Logo


 

Nieuwsflits maart 2023

Geplaatst op 22-03-2023  -  Categorie: Algemeen

Beste leden van Naar-Keuze,

 

Graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen

 

  • ledendag 1 april
  • bestuursleden gezocht
  • belastinggeld terugvragen

 

Algemene ledenvergadering/ ledendag in Driebergen

Op 
zaterdag 1 april 2023 organiseert Budgethoudersvereniging Naar-Keuze de landelijke ledendag. Deze themadag vindt plaats in Driebergen.

Locatie; Zalencentrum Nieuw Salem in Driebergen

De dag is bestemd voor leden van Naar-Keuze en belangstellenden die een Persoonsgebonden Budget hebben of overwegen zorg door middel van een PGB in te kopen. Tussen 10.00 en 11.00 uur vindt de (besloten) jaarvergadering plaats voor leden van Naar-Keuze. Ook voor de jaarvergadering kunt u zich aanmelden. Om 11.00 uur start de ledendag. Rond 15.00 uur sluiten we af. Uiteraard zorgen wij voor een lunch.

Bijdrage
Voor de onkosten wordt
geen eigen bijdrage gevraagd. Deze kosten neemt Naar-Keuze voor haar rekening. Centraal thema  deze bijeenkomst is:  PGB in de veranderende maatschappij

We bemerken dat het PGB steeds meer onder druk staat. Door veranderende en strengere regels van het zorgkantoor, door gebrek aan vertrouwen en door negatieve berichtgeving in de media. Graag gaan we met u in gesprek over al deze thema’s tijdens de ledenbijeenkomst. Daarnaast hebben wij twee cliëntenvertrouwenspersonen Wzd uitgenodigd om ons bij te praten over haar functie, de rol die zij kan vervullen als er sprake is van gedwongen professionele zorg thuis of in kleinschalige woonvormen, dagbesteding, op school of in het ziekenhuis. Uiteraard wordt u geïnformeerd over de uitkomst onze enquête over de mogelijke afbouw van budgetgarantie en praten wij u bij over alle actuele ontwikkelingen op het gebied van PGB.

Informatie of aanmelding
Als u meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met Dorien Kloosterman, rootnak.[antispam].@naar-keuze.nl of telefonisch (0481 - 37 45 89).

Aanmelden via; https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/ledendag2023 (als u zich al hebt aangemeld, hoeft u dat niet nog een keer te doen, stuur de uitnodiging gerust door naar belangstellenden). Na aanmelding ontvangt u rond 25 maart een bevestiging, het definitieve programma en een routebeschrijving.

 

Bestuursleden gezocht

Naar-Keuze zoekt een aantal nieuwe bestuursleden. De meeste huidige bestuursleden maken al vele jaren deel uit van het bestuur, sommigen al vanaf de oprichting in 1996, toen het PGB werd geïntroduceerd en Naar-keuze als een van de twee budgethoudersverenigingen met steun van het ministerie is opgericht. In 2008 hebben wij een doorstart gemaakt na het faillissement van de Federatie van Ouderverenigingen (FvO), zoals wellicht bekend.  Wilt u mede sturing geven aan het beleid van onze vereniging? Beheert u het budget voor uw kind, broer/ zus of een ander familielid?  Dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen.

 

Naar-Keuze is een dynamische vereniging met een uitvoerend bestuur bestaande uit 5 vrijwilligers, twee medewerkers en een aantal regionale vrijwilligers. Onze vereniging houdt de drie kerntaken ook de komende jaren centraal; belangenbehartiging, infovoorziening en lotgenotencontact.

 

Wij zoeken een aantal bestuursleden die het belangrijk vinden om hieraan mee te werken. Voor de vacatures zoeken wij iemand die voldoet aan het algemene profiel voor bestuursleden. Het gaat om een onbezoldigde functie; Wel dragen wij zorg voor een opgave t.b.v. de vrijwilligersvergoeding van € 1800,00 per jaar welke als gift kan worden afgetrokken van de belasting. Het bestuur komt circa 6 keer per jaar bij elkaar, deels fysiek in Utrecht, deels digitaal. Wilt u onze vereniging versterken en een bijdrage leveren aan het behoud van het PGB in Nederland, neem dan contact met ons op. Dat kan door een mail te sturen naar rootnaK.[antispam].@naar-keuze.nl onder vermelding bestuursvacature.

 

Belastinggeld terug over het jaar 2022                     

Geld terug van de Belastingdienst, het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten of van andere belastingvoordelen. Doe aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2022. Dat kan vanaf maart 2023. Via de website www.meerkosten.nl leest u alles over de mogelijkheden.

Hebt u aantoonbaar uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan komt u vrijwel zeker in aanmerking voor de aftrek van zorgkosten. In deze rubriek leest u hoe deze aftrek in zijn werk gaat en wat u moet doen om het belastingvoordeel naar u toe te halen. Lees meer over de aftrek van zorgkosten

De aftrek van zorgkosten is niet het enige belastingvoordeel voor mensen met een handicap of chronische ziekte. In de rubriek ‘Andere belastingvoordelen’ leest u over de aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar en ouder die in een instelling wonen, over de jonggehandicaptenkorting, over de aftrek van premies voor lijfrenten voor een gehandicapt (klein)kind en over de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap. Tijdelijk thuis - Meerkosten.nl

Ook ouders van mensen die in een kleinschalige woonvorm wonen, regelmatig naar het ouderlijk huis gaan tijdens weekenden en feestdagen kunnen verblijfskosten aftrekken. Maar denk ook aan de giften. Naar-Keuze heeft een ANBI status zodat uw bijdrage ook als gift kan worden afgetrokken.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Dorien Kloosterman
adviseur Naar-Keuze
tel (0481) 374589
www.naar-keuze.nl