Logo


 

Zorg moet door kunnen gaan

Geplaatst op 26-03-2020  -  Categorie: Algemeen

Bericht van VWS over PGB en Corona

In het algemeen is gesteld dat de zorg door moet kunnen blijven gaan. Het uitgangspunt hierbij is dat verstrekkers zorgplicht hebben. De regels worden zoveel mogelijk gevolgd. Als dat niet kan, mag er worden afgeweken.

Aan de hand van onze dringende vragen en overleggen heeft het ministerie van VWS 3 concrete oplossingen voorgesteld:

 

  • Extra, duurdere zorg moet betaald worden;
  • Zorg die nu niet geleverd kan worden, moet gedeclareerd
    kunnen worden;
  • Het uitvoeringsproces moet versneld kunnen worden.

 

Maatregelen Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft afspraken over financiering voor gemeenten op haar website gepubliceerd en gemeenten geïnformeerd. Over het persoonsgebonden budget zeggen zij in een brief het volgende:

‘Ook zorgaanbieders die zorg leveren die gefinancierd wordt middels pgb’s nemen een belangrijke positie in het gemeentelijke zorglandschap en worden ook getroffen door de huidige crisis. De meerkosten die voor gecontracteerde aanbieders vergoed zal worden, zal ook vergoed worden voor pgb-zorgaanbieders. Voor de betalingen via het trekkingsrecht van de Sociale Verzekeringsbank en een uitwerking voor de formele en informele zorg volgt een nadere uitwerking. Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten extra budget storten voor budgethouders, indien de situatie dat vereist.’