Logo


 

Hoe declareer ik de woontoeslag bij de SVB

Geplaatst op 06-07-2016  -  Categorie: Wooninitiatieven  -  Auteur: Dorien Kloosterman

JLBij Naar-Keuze komen regelmatig vragen binnen over het al of niet apart declareren van de woontoeslag. Bewoners van kleinschalige wooninitiatieven en een Wlz indicatie kunnen bovenop hun PGB een toeslag krijgen van € 4.047 per jaar. Deze toeslag dient om de kosten te dekken die samenhangen met de organisatie van zorg in een geclusterde zorgsetting. De toeslag wordt automatisch toegekend als het zorgkantoor weet dat een budgethouder in een wooninitiatief woont of gaat wonen. Krijgt hij/zij die toeslag niet, terwijl hij/zij meent hier wel recht op te hebben, neem dan contact met het zorgkantoor op.

 

 

De woontoeslag kan besteed worden meegenomen in de totale zorg en dus gedeclareerd worden als begeleiding ind. persoonlijke verzorging enz. Ook is het mogelijk om de woontoeslag te declareren als zorginfrastructuur.

Voor 2015 is een apart formulier ontwikkeld door de SVB om kosten te declareren. Er dient dan ook wel een apart contract aan ten grondslag te liggen. Voor 2016 zijn de definitieve afspraken nog niet geheel duidelijk.

De bewoners van wooninitiatieven kunnen de volgende kosten declareren: alarmsystemen, uitluisterapparatuur, brandveiligheid, domotica onderhoud van bovengenoemde genoemde punten, zorg gerelateerde investeringen in gemeenschappelijke ruimten, administratiekosten, kosten voor het kantoor en kantoorartikelen.

 

Huur gemeenschappelijke ruimte
Declaratie van huur gemeenschappelijk ruimte vanuit de wooninitiatieventoeslag is niet mogelijk. Een aantal wooninitiatieven deed dit wel.

Zorgkantoren gingen verschillend om met de honorering hiervan: het ene zorgkantoor accepteerde dit wel, het andere weer niet. Voor het ministerie van VWS een ongewenste situatie, zij wil uniforme regels. Omdat het hier huurkosten betreft en de wooninitiatieventoeslag primair bestemd is voor zorg, heeft het ministerie besloten dat de huur van de gemeenschappelijke ruimte niet meer van de wooninitiatieven toeslag bekostigd kan worden.