Logo


 

Wijziging in de financiering van verpleging (Wlz)

Geplaatst op 24-12-2017  -  Categorie: Wlz

ziekenhuisNa ontslag uit het ziekenhuis kan gespecialiseerde verpleging nodig zijn, die wordt voorgeschreven door een medisch-specialist. Voor mensen met een Wlz-indicatie verandert de financiering van deze vorm van verpleging. 

Vanaf 1 januari 2018 wordt gespecialiseerde verpleging vanuit de Wlz betaald als de verpleging is voorgeschreven door de medisch-specialist, maar niet vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd wordt.

Wordt de gespecialiseerde verpleging wel vanuit het ziekenhuis georganiseerd en geleverd? Dan is het medisch-specialistische zorg en wordt de gespecialiseerde verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet betaald (als onderdeel van een diagnose-behandelcombinatie, DBC).  

 

 

 

Cliënten met een pgb of mpt
Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) of modulair pakket thuis (mpt)? Dan kunt u gespecialiseerde verpleging uit uw reguliere budget/mpt financieren. 
Heeft uw budget/mpt te weinig ruimte? Dan is extra budget mogelijk. 

NB: Het extra budget is alleen mogelijk voor gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist, niet voor andere vormen van verpleging. 

Extra budget aanvragen 
Cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen voor deze gespecialiseerde verpleging extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. U krijgt vanuit het ziekenhuis een overdrachtsformulier waarin staat welke gespecialiseerde verpleging de medisch specialist voorgeschreven heeft en voor hoelang dat is. 
U dient dit formulier in bij het zorgkantoor, samen met een budgetplan dat alleen is gericht op de gespecialiseerde verpleging.Het budget wordt direct na de aanvraag toegekend. Het budget is zo hoog als nodig om de gespecialiseerde verpleging te betalen die volgens de medisch specialist noodzakelijk is. 
Het budget wordt voor 3 maanden toegekend en kan verlengd worden na herbevestiging door de medisch specialist. U kunt het budget ook nog aanvragen als aan het einde van de periode dat de gespecialiseerde verpleging nodig is, blijkt dat uw reguliere budget te krap is voor de gespecialiseerde verpleging.
U kunt de gespecialiseerde verpleging natuurlijk ook als zorg in natura afnemen, als u dat wilt (zie onder mpt). 

Overgang
Heeft u een Wlz-indicatie en krijgt u op 31 december 2017 al verpleging op voorschrift van een medisch specialist? Dan verandert de financiering op 1 januari 2018. Heeft u een pgb? Het zorgkantoor neemt contact met u op. 

Heeft u nog een tijdelijke ‘hogere’ zorgvraag?
Andere extra zorg (dus anders dan gespecialiseerde verpleging) moet betaald worden uit uw bestaande zorgprofiel/pgb. Heeft u blijvend behoefte aan extra zorg en biedt uw zorgprofiel/pgb daarvoor te weinig ruimte? Dan kunt u een nieuwe indicatie aanvragen bij het CIZ. Heeft u behoefte aan (veel) meer zorg dan het best passende zorgprofiel biedt? Dan kunt u meerzorg aanvragen bij het zorgkantoor.