Logo


 

Wet Zorg & Dwang

Geplaatst op 04-02-2018  -  Categorie: Algemeen

In januari 2018 is de Weet Zorg & Dwang aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal per 1 januari 2020 van kracht zijn en betrekking hebben op alle onvrijwillige zorg die wordt geleverd voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf 12 jaar, volgens de Wlz, maar kan ook gelden voor zorg geleverd via de jeugdwet of Wmo. Nu kennen we de BOPZ, die alleen van toepassing is in BOPZerkende locaties. Vanaf 2020 is de plek waar iemand woont niet meer bepalend. De WZD is ook van toepassing in kleinschalige woonvormen, dagbesteding, thuissituaties waar Wlz-zorg wordt ingezet, ongeacht of de zorg in natura of met PGB wordt betaald. Wij informeren u over het invoeringstraject en de gevolgen bij (ouder)wooninitiatieven. Wij organiseren dit voorjaar twee bijeenkomsten over de Wet Zorg en Dwang in Zuid-Nederland, waarin we dieper op de materie zullen ingaan.