Logo


 

Vragenlijst wet zorg en dwang

Geplaatst op 08-08-2022  -  Categorie: Algemeen

Op het moment dat er zorg wordt verleend via professionele zorgverleners, dus geen familieleden die zorg geven en daarvoor worden betaald uit een PGB, is voor mensen vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking of dementie de wet zorg en dwang van toepassing, ook als er een PGB wordt gebruikt om de zorg te betalen. Veel zorgverleners die met PGB werken, zijn daarvan niet op de hoogte en passen onbewust gedwongen zorg toe. Maar denk bv. ook aan huisregels in ouderinitiatieven. Er is ook sprake van gedwongen zorg als de client of diens vertegenwoordiger zich verzet tegen een afspraak, dan kan ook als iemand bv. niet wil eten en de lepel van zich  af slaat, of als er sprake is van ter zake wilsbekwaamheid. De client kan aangeven wat hij wil en begrijpt dat ook. Bv. wil alleen zoetigheid op zijn brood en geen kaas. Dan kan de client niet gedwongen worden toch een boterham met kaas te eten. Stel; dat de client vanwege zijn gezondheid geen zoetigheid mag, heeft suikerziekte, dan moet het stappenplan worden gevolgd.

Huisregels mogen alleen worden toegepast als deze anders de veiligheid in gevaar brengen. Dus iemand dwingen om 21.00 uur naar zijn kamer te laten gaan, mag niet.

 

Het stappenplan

Als het toch noodzakelijk is dat iemand gedwongen zorg krijgt omdat er anders ernstig nadeel (gevaar) dreigt, moet het stappenplan doorlopen worden en dat moet worden opgenomen in het zorgplan. Anders mag er geen gedwongen zorg gegeven worden! Het stappenplan betekent dat als iemand ter zake wilsbekwaam is, (bv. iemand wil om 17.00 uur een zakje chips eten terwijl hij weet dat om 18.00 uur de avondmaaltijd wordt geserveerd) en hij begrijpt dat gij dan misschien minder avondeten zal eten, mag niet worden gezegd; jij mag nu geen chips. Maar als de client weigert medicatie in te nemen tegen epilepsie, dan kan er ernstig nadeel ontstaan en kan het stappenplan gevolgd worden.

 

Informatie
Wilt u meer weten over de wet zorg en dwang, lees deze brochure met algemene informatie en deze brochure speciaal voor ouderinitiatieven.

 

Evaluatie wet zorg en dwang
Binnenkort vindt de tweede evaluatie van de wet plaats om na te gaan of er wijzigingen moeten worden aangebracht in de wet en tot nu toe zijn de ervaringen van cliënten en familieleden hier nauwelijks bij betrokken.
Wij willen graag weten wat uw ervaringen met de wet zorg en dwang zijn. Daarom hebben wij samen met andere cliëntenorganisaties  o.a. Ieder(in), Alzheimer Nederland, LFB, KansPlus, Per Saldo een vragenlijst opgesteld.

 

Doet u mee? Met het invullen van deze vragenlijst helpt u ons om een goede indruk te krijgen van ervaringen en hoe de Wet zorg en dwang in de praktijk werkt.

https://nl.surveymonkey.com/r/ErvaringenWzd2022