Logo


 

Voorwaarden huurtoeslag in 2017

Geplaatst op 19-12-2016  -  Categorie: Wooninitiatieven  -  Bron:

Voor 2017 mag het vermogen van iemand ouder dan 23 jaar, maar nog geen aow-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, maximaal € 25.000,00 zijn om huurtoeslag te kunnen ontvangen. Let op. Tot het vermogen hoort ook het saldo op 1 jan. van de lopende rekening(en).

Mnesen die in een wooninitiatief wonen, waar ook zorg geleverd wordt, worden gezien als alleenstaanden. Is men  23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd? Dan kan men huurtoeslag krijgen als:

  • de rekenhuur minimaal € 223,42 en maximaal € 710,68 per maand is
  • het inkomen maximaal € 22.200 per jaar is
  • betrokkene maximaal € 25.000 aan vermogen heeft

De client moet altijd een deel van de huur zelf betalen. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. U kunt geen huurtoeslag krijgen als uw inkomen te hoog is. 

Wilt u weten of uw familielid huurtoeslag krijgt en, zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening.

Een deel van het vermogen telt soms niet mee
Sommige van de inkomsten tellen niet mee voor de huurtoeslag. Ook iemand vermogen hoeft een bepaald deel niet mee te tellen. Het gaat dan om bijzonder inkomen of bijzonder vermogen.

Bijzonder inkomen is inkomen dat iemand, krijgt naast het gebruikelijke loon of uitkering. Sommige van deze inkomsten hoeft u niet mee te tellen voor de huurtoeslag. Het gaat dan om:

  • een afkoopsom van een ouderdoms- of nabestaandenpensioen
  • een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren
  • een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger
  • een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten
  • een verhoging van uw Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verzorging