Logo


 

Verhoging Wajong tot 85 veelal mogelijk

Geplaatst op 28-12-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Frans Jansens

Veel leden van Naar-Keuze hebben een zoon of dochter ontvangen vanaf de 18e jaar een Wajong-uitkering in een kleinschalig wooninitiatief, of het familielid met een beperking woont (nog) bij ouder(s). gebleken is dat sommige mensen wel een verhoging van de Wajong-uitkering hebben en anderen niet. Dat heeft er toe geleid dat een van de bestuursleden van Naar-Keuze voor alle bewoners van het wooninitiatief waar zijn zoon woont, is nagegaan wat de hoogte van de uitkering is. Soms heeft de ene bewoner wel een verhoogde Wajong en de andere niet. Hoe kan dat? In geval de Wajong-uitkering is verhoogd van 75 % van het minimum loon (€ 979,84 netto) verhoogd naar 85 % van het minimumloon, naar € 1077,50 netto).

 

Om gebruik te maken van de verhoging dient een verklaring omtrent hulpbehoevendheid te worden aangevraagd bij het UWV. Tijdens het onderzoek van ons bestuurslid bleek dat bewoners die overdag naar dagbesteding gaan, woonachtig zijn in een kleinschalige woonvorm en zelf huur en levensonderhoud betalen, daar veelal voor in aanmerking komen.

Het UWV is in benadering reactief. Zij hebben geen enkele verplichting om de uitkeringsgerechtigden hierover te informeren, dit onder het mom van “Elke Nederlander behoort de wet te kennen”.

 

Wanneer kan iemand een verhoging aanvragen?

  • Hij/zij gaat minimaal 4 dagen per week naar de dagopvang van een instelling.
  • Hij/zij woont in een woonvorm waar u hulp op afroep krijgt (niet zijnde zorg met verblijf).
  • Hij/zij krijgt betaalde hulp (met of zonder persoonsgebonden budget (pgb)).

Op de site van het UWV is terug te vinden wat de voorwaardenzijn om in aanmerking te komen voor verhoging van de Wajong-uitkering op basis van hulpbehoevendheid: http://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wanneer-hogere-uitkering-bij-langdurige-hulp-of-verzorging/wanneer-krijg-ik-een-hogere-uitkering-bij-langdurige-hulp-of-verzorging.aspx

 

Een aanvraag voor verhoging kunt u indienen via:

http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/doorgeven-wijzigingen-wia-wao-waz-wajong-uitkering.aspx

In deze bijlage is beschreven welke stappen u kunt zetten om een aanvraag in te dienen bij het UWV. Onze ervaring is echter wel dat je op een bepaald moment het UWV moet bellen omdat het soms lang duurt voordat de aanvraag wordt behandeld. Uiteindelijk ontvangt men de verhoogde Wajong met terugwerkende kracht tot de datum van indiening. Heeft u vragen; neem gerust contact op;

Ervaringen
Wij krijgen helaas veel reacties van leden die de ophoging hebben aangevraagd, maar bij wie het UWV (ten onrechte) een negatief besluit neemt. Wij horen dat graag van u en kunnen desgewenst een concept bezwaarschift toezenden.
Ook vernemen wij graag uw ervaringen. Uiteraard kunt u ook andere ouders op deze verhoging wijzen. Omdat mensen een PGB voor de zorg ontvangen, zal 100 % van het minimumloon nooit worden toegekend. Sommige cliënten moesten naar een UWV arts om gekeurd te worden, anderen ontvingen op basis van dossier de verhoging. Dat is ook per UWV verschillend. U kunt deze mailen neemegla.[antispam].@naar-keuze.nl   onderwerp ‘wajong’.