Logo


 

Vergeten groep valt tot 1 juli 2017 onder Wlz

Geplaatst op 07-07-2016  -  Categorie: Wlz

Tussen oktober 2015 en 1 juli 2016 zijn alle ruim 13.000 kinderen/ mensen die een functies en klassen indicatie hebben en vanaf 2015 vallen onder de zgn. ‘Vergeten groep’ door het CIZ geherindiceerd. 26,4 % ( ruim 3500 personen) zou na 1 januari 2017 geen toegang meer hebben tot de Wlz maar een beroep moeten doen op de gemeente (Wmo/Jeugdwet) en/of zorgverzekering.

Omdat cliëntenorganisaties zoals Naar-Keuze verwachtten dat het regelen van de zorg via de gemeente/ZVW veel tijd zal vragen en er nog een onderzoek loopt naar een speciaal of uitbreiding van het huidige afwegingskader voor kinderen, is door o.a. Naar-Keuze aangedrongen op uitstel.

De staatssecretaris heeft zojuist, voorafgaand aan het VAO Jeugdhulp dat vanavond laat plaats vindt, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft dat de kinderen/mensen die naar de gemeente/ ZVW moeten tot 1 juli 2017 in de Wlz kunnen blijven.

Jongeren van wie nu al duidelijk is dat zij binnen een jaar na 1 jan. 2017 een beroep zullen doen op de Wlz omdat zij bv. nu 16 of 17 jaar oud zijn, een VG 3 zouden krijgen (die niet onder de 18 jaar wordt afgegeven, maar boven de 18 jaar wel), kunnen zonder onderbreking in de Wlz blijven. Het gaat om enkele tientallen personen.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.