Logo


 

Uw ervaringen rondom Corona

Geplaatst op 12-04-2020  -  Categorie: Algemeen

Naar-Keuze, KansPlus en  andere belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking hebben vrijwel dagelijks overleg met zowel het ministerie van VWS als de koepel van zorgorganisaties.

In deze overleggen wordt onder andere gesproken over:
- de bezoekregeling en het Nee-tenzij beleid
- wat als er besmettingen zijn
- wat als ziekhuisopname nodig is
- de continuïteit van de zorg
- de bekostiging van de zorg

Wij hebben ook uw ervaringen nodig om knelpunten in de maatregelen op te lossen of aan te passen. Daarom willen wij u vragen een vragenlijst in te vullen via https://forms.gle/1smk1Y7z8wgJYwLj6 .
Als u uw ervaringen met ons deelt, kunnen we deze inbrengen in het overleg en zo ervoor zorgen dat er een actueel beeld is van wat er op dit moment gebeurt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.