Logo


 

Uitbreiding mogelijkheden voor Extra PGB

Geplaatst op 09-06-2018  -  Categorie: Algemeen

vilans-down-technologie-familiePer 1 juli worden de mogelijkheden om gebruik te maken van Extra Kosten Thuis (tot maximaal 25 % extra PGB, bovenop het ‘basis’zorgprofiel) uitgebreid.

Tot voor kort was dit alleen te gebruiken voor thuiswonende cliënten met een VG-indicatie tot 23 jaar.

Vanaf 1 juli zal de leeftijdsgrens 23 jaar losgelaten worden en geldt voor alle cliënten die thuis wonen ( dus bij ouder(s) of zelfstandig wonen, dat zij een beroep kunnen doen op EKT. Dit geldt overigens ook voor ouderen die een V&V -indicatie hebben voor de Wlz (dementerende ouderen die nog thuis wonen).

 

 

De Extra Kosten Thuis kunnen in pirncipe, alleen ingezet worden voor formele hulp en is niet bestemd om het inkomen van een inwonend familielid te verhogen. Maar als gebruik gemaakt wordt van bv. zaterdagopvang, logeren, vakantieopvang, extra zorg in de thuissituatie door formele hulpverleners, kan er wel een beroep gedaan worden op EKT. Neem contact met ons op als u daarbij ondersteuning wenst. EKT wordt aangevraagd bij het zorgkantoor. Neem gerust contact met ons op als u van deze moghelijkheid gebruik wil maken. Dan stellen we samen een budgetplan op en dienen het plan in bij het zorgkantoor.

 

Lees meer over Extra Kosten Thuis