Logo


 

Kamer wil aparte indicatie voor kinderen met handicap

Geplaatst op 16-03-2016  -  Categorie: Wlz  -  Bron: Zorgvisie

De Tweede Kamer wil dat er voor kinderen met een meervoudige complexe aandoening een apart beoordeling komt voor toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Een motie van die strekking is deze week aangenomen door de Kamer.

Het afwegingskader dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gebruikt om te bepalen wie toegang krijgt tot de Wlz is niet geschikt voor kinderen met meervoudige complexe aandoeningen. Het is toegesneden op volwassenen, legt Johan van Ruiven uit, woordvoerder van Gehandicaptenzorg Nederland. ‘Het CIZ wil weten of zorgvragers zelf het huishouden doen, zelf een boterham kunnen smeren, zelfstandig kunnen winkelen en een kind kunnen opvoeden. Er wordt nu dus met verkeerde criteria geïndiceerd. Heel goed dat er een apart afwegingskader komt voor kinderen met een complexe en intensieve zorgvraag. Dat zal niet eenvoudig zijn, want een verstandelijke handicap is lastig vast te stellen bij jonge kinderen.’

Toegang tot de Wlz moeizaam
De kwestie speelde begin maart op in een Kamerdebat met staatssecretaris Martin van Rijn van VWS over toegang tot de Wlz. Deze week stemde de Kamer over de moties. Een motie van Vera Bergkamp (D66) en Otwin van Dijk (PvdA)  roept Van Rijn op tot onderzoek naar een apart afwegingskader voor kinderen, met toelatingscriteria die bij de doelgroep passen. Ondertussen leiden de problemen bij de indicatiestelling van kinderen met een meervoudige complexe aandoeningen in de praktijk tot grote problemen.  Indicatiestellers bij het CIZ, gemeenten en zorgverzekeraars verwijzen naar elkaar door. Zorgvragers worden van het kastje naar de muur gestuurd