Logo


 

Staatssecretaris wil Wlz openstellen voor ggz-cliënten

Geplaatst op 28-11-2017  -  Categorie: Wlz  -  Bron: Zorgvisie

paul-blokhuis-660Staatssecretaris Paul Blokhuis wil dat de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Blokhuis wil eerst onderzoek laten doen naar de effecten van het openstellen van de Wlz voor ggz-cliënten. Hij wil zeker weten dat er geen belemmeringen zijn voor de uitvoering van dit plan. ‘Op dit moment ben ik bezig de budgettaire consequenties in kaart te brengen. Zo zal ik onderzoek laten doen naar de tarieven die gemeenten hanteren als het gaat om beschermd wonen’, schrijft de staatssecretaris.

‘Daarnaast is er nog een aantal belangrijke zaken die aandacht behoeven zoals een zorgvuldige indicatiestelling, het maken van passende zorgprofielen en de gevolgen voor de risicoverevening in de Zvw.’

 

Budgettaire consequenties ggz in Wlz
De staatssecretaris denkt dat er begin 2018 duidelijkheid zal zijn over de budgettaire consequenties. ‘Het is mijn streven om in het najaar van 2018 een wetsvoorstel voor te leggen aan de Raad van State, als uit de in kaart gebrachte effecten geen belemmeringen naar voren komen.’

Geen beslissing openstellen Wlz voor ggz-cliënten
Voormalig staatssecretaris Martin van Rijn liet in juni van dit jaar weten nog geen beslissing te kunnen nemen over het openstellen van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Uit onderzoek van onderzoeksbureau HHM bleek toen dat er tussen 11 duizend en 16 duizend cliënten zijn die er gebruik van zullen maken als de Wlz wordt opengesteld voor ggz-cliënten. ‘Gezien dit aantal cliënten zal het gaan om forse budgettaire verschuivingen tussen de diverse domeinen, die nog nader onderzocht moeten worden’, schreef hij destijds.