Logo


 

Naar-Keuze sluit samenwerkingsovereenkomst met KansPlus

Geplaatst op 18-05-2016  -  Categorie: Algemeen

Bestand 18 05 16 15 40 37Op 18 mei 2016 hebben de beide voorzitters van PGB-vereniging Naar-Keuze (Gerard Jochems) en Belangennetwerk KansPlus (Rein Baneke) een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor mensen met een PGB. Zij adviseert over het persoonsgebonden budget dat gebruikt kan worden voor vervoer, zorg en ondersteuning thuis, de WMO, PGB in het  onderwijs, de Wlz, Jeugdzorg en intensieve kindzorg. KansPlus is een cliëntenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Leden kunnen gebruik maken van het Kennis-en adviescentrum. Het belangennetwerk richt zich op ontmoeting. lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Zowel Naar-Keuze als KansPlus zijn organisaties georiënteerd op zorg en ondersteuning voor  mensen met een verstandelijke beperking en geven informatie en advies. De samenwerking tussen  Naar-Keuze en belangennetwerk draagt er toe bij dat beide organisaties zich beter in kunnen zetten voor hun leden,  door onder andere de onderlinge doorverwijzing. De organisaties  werken aan gezamenlijke publiciteit, deskundigheidsbevordering van de medewerkers die de leden bijstaan met informatie en advies, uitwisseling van onderwerpen voor de nieuwsbrieven en samen optrekken bij beleidsbeïnvloeding. Zowel KansPlus als Naar-Keuze zijn aangesloten bij Ieder(in).