Logo


 

Richtlijn testbeleid Corona familie en mantelzorgers

Geplaatst op 18-05-2020  -  Categorie: Algemeen

Het testbeleid wordt per 18 mei 2020 uitgebreid met zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen. Dat zijn: mantelzorgers en pgb gefinancierde (in)formele zorgverleners niet in dienst van of in opdracht werkend voor een zorginstelling of -aanbieder, dus ook ouderinitiatieven.

Uitgangspunten
Mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners, kunnen getest worden als er sprake is van:direct patiënt -en cliëntcontact, en klachten die passen bij een COVID-19 besmetting (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts).

Testen
Voor deze zorgverleners gelden de volgende adviezen:

  • Indien de zorgverlener COVID-19 klachten heeft en de zorgverlener maakt geen deel uit van het huishouden van de cliënt:
  • Zorgverlener belt GGD voor afspraak om te testen.
  • GGD-arts doet triage en test indien noodzakelijk.

Tot de testuitslag bekend is de zorg laten overnemen door andere (professionele) zorgverlener.

Indien de mantelzorger COVID-19 klachten heeft en de mantelzorger is inwonend:

  • Mantelzorger belt huisarts of GGD voor afspraak om te testen.
  • Huisarts/GGD-arts doet triage en test indien noodzakelijk.

Tot de testuitslag bekend is de zorg laten overnemen door (andere) professionele zorgverlener.

In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de leefregels conform verdachte patiënt in de thuissituatie (https://lci.rivm.nl/informatiebrief-koorts-huisgenoot).

Indien de testuitslag positief is gelden voor de mantelzorger de leefregels conform een bevestigde patiënt in de thuissituatie (https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis). De zorg moet dan worden overgenomen tot de mantelzorger dit weer kan doen.